Akceschopný insight (AI): Co to je a jak jej získat

Jak insight vytvořit? A jak poznáme, že jsme "ulovilli" ten správný? Neproklouznul nám ten nejlepší mezi prsty?

Seriál článků k využití výzkumu v zákaznicky orientované firmě | Lapis philosophorum


Hlubší porozumění člověku - spotřebiteli, jeho potřebám a trhu - většinou není tak jednoduché získat. Organizace, které mají dobře nastavené sítě a vědí, jak do nich insighty chytat, a hlavně uzpůsobily své interní procesy tak, aby vycházely svým zákazníkům vstříc, mají na trhu skutečnou výhodu. Kritéria opravdového akceschopného insightu

Jak poznáme, že jsme získali insight, který je akceschopným podkladem využitelným pro rozhodování? Zkuste si prověřit, že AI splňuje těchto pět kritérií:

 • Soulad:
  je v souladu s obchodními cíli a strategickými iniciativami, je napojeny na KPIs
 • Kontext a konkrétnost:
  poznání je doplněno jasným, konkrétním a věrohodným vysvětlením, ve kterém je patrná příčina a důsledek poznaného jevu
 • Relevantnost:
  využitelné poznání je včas a vhodným způsobem doručeno správnému člověku
 • Novost:
  poznání je nové, pokud nejen potvrdí, ale i nabourá, nebo alespoň rozvine naše dosavadní znalosti
 • Jasnost:
  je vysvětleno, proč je dané poznání důležité a jak se dá využít


Jak získat akceschopný insight?

Odpověď na tuto otázku je složitá a mnozí z nás marně prosívají síta písku při hledání toho jediného zlatého valounu. Kvalitní insight vychází z hlubokého a komplexního poznání potřeb spotřebitele a trhu a je podložen fakty a daty. Hodnotná myšlenka bohužel nevznikne bez kvalitní přípravy, je třeba jí věnovat patřičný čas a energii.

Možná máte to štěstí, že u vás stačí lehnout si pod jabloň a počkat, až vás trefí to správné jablko. Pokud jste však ochotni přistoupit na to, že je třeba si tvorbu insightů zasloužit, tady máte velký a flexibilní recept na úspěch:

 • Dobře si stanovte cíle a potenciál projektu. Využít můžete například BOSCARD.
 • Zapojte multifunkční tým, ve kterém spolupracují lidé s otevřeným hledím, znalí trhu a zákazníků. Tito lidé znají obsah relevantních informací (např. minulých marketingových studií, interních informací, market inteligence). Tým je složených z odborníků z různých oblastí s reálnou a konkrétní zkušeností se zákazníkem, kteří jsou připraveni „opustit svá sila“ subjektivních názorů a použít všechny dostupné zdroje tak, aby do této tvorby přispěli a také se postarali o to, že nové poznatky se odrazí ve změnách v procesech firmy.
 • Vyhraďte si dopředu čas na práci z novými poznatky, které jste získali z výzkumného projektu. Přistupte na to, že prezentací výzkumného reportu práce nekončí, ale začíná. Teprve teď je ten správný čas hledat to jedinečné, relevantní a podstatné. Pokud poznatky získané analýzou sebraných dat uložíte bez dalších aktivit do pomyslného elektronického šuplíku, investice do výzkumného projektu se vám těžko vrátí.
 • Pohrajte si s novými a původními informacemi a insighty pomocí kreativních technik, které vám pomohou vidět nová i známá fakta z nového úhlu. Například technika Découpé, při které rozepíšete nové poznatky na kartičky, smícháte je, seskupíte do témat a najdete nové souvislosti. Více tipů na nové techniky viz Nástroje a techniky: jak zapojit stakeholdery

 

Sledujte náš aktuální seriál. 

Lapis philosophorum: začínáme
Pyramida AI: data, informace, insight a akceschopný insight (AI)
Role market intelligence ve firmě
Hledá se ideální insight manager
Datový a informační audit
Více o programu semináře Lapis philosophorum
Nástroje a techniky: jak zapojit stakeholdery
Přímý zážitek se spotřebitelem: cesta ke konkurenční výhodě

Seminář již proběhl. Brožuru s doporučeními, jak "proměnit výzkumná zjištění ve zlato" naleznete zde.