Vzdělávání > Insight Summit 2013 > Vstupné a registrace

Vstupné a registrace


Konference již proběhla - Registrace je uzavřená.
 

Účastnický poplatek                      

Účastnický poplatek činí 2 500 Kč bez DPH (3 025 Kč vč. DPH 21%).

Zahrnuje organizační náklady, účast na všech přednáškách, diskusích a ukázkách výzkumných metod (výzkumnické safari), oběd, občerstvení při dopolední a odpolední přestávce na kávu.

Slevy

Pořadatelé poskytují následující slevy:

  1. Přijďte ve dvou: pokud manažer výzkumu přijde se svým marketingovým manažerem,  společná cena činí 4 000 Kč bez DPH (20% sleva). Tuto skutečnost je třeba prokázat při vyplňování přihlášky (uvést přesný titul a funkci).
  2. Množstevní sleva při účasti 3 a více účastníků z jedné firmy bude řešena individuálně. Pro bližší informace prosím pište na e-mail: insight.summit@simar.cz.

Jednotlivé slevy se nesčítají. 

Platba                                                  

Na základě řádně vyplněné přihlášky vám bude zasláno potvrzení o přijetí objednávky s kalkulací ceny účastnického poplatku. Účast potvrdíte převedením účastnického poplatku na základě vystavené faktury. Počet účastníků je omezen vzhledem ke kapacitě hlavního sálu. Přihlášky, které budou obdrženy po naplnění kapacity, nemohou být bohužel akceptovány.

Účastnický poplatek prosíme uhraďte před termínem konání konference. Podmínkou vstupu na konferenci je platba došlá na účet organizátora. Při zaplacení účastnického poplatku později než 7 dní před konáním konference vás prosíme o předložení kopie dokladu o zaplacení. Platby na místě budeme realizovat jen ve výjimečném případě.

Výše uvedené slevy budou uplatněny pouze v případě uskutečnění platby před zahájením konference. Při platbě při akreditaci nebude akceptována. 

Odstoupení od objednávky

Tato přihláška je závazná, při stornování přihlášky bude účtován manipulační poplatek ve výši 500 Kč. Při odhlášení později než 10 dní před začátkem konference bude splatný celý účastnický poplatek. Zastoupení účastníka je možné. Prosíme o sdělení náhradníka na kontaktní adresu.

 

 


Insight Summit | Výzkum trhu: šestý smysl marketéra
Prezentace | Interaktivní ukázky | Diskuse | Prostor pro neformální setkávání