Vzdělávání > Insight Summit 2013 > Partneři a sponzoři

Partneři a sponzoři


 Vysoká škola ekonomická - Katedra marketingu

                    

                                    Mgr. Radek Tahal, Ph.D.

Katedra marketingu Vysoké školy ekonomické v Praze si klade za cíl poskytovat nejkvalitnější vzdělání v oblasti marketingu v České republice. Propojení teorie a praxe je pro naplnění tohoto cíle klíčové. Partnerství s INSIGHT SUMMITEM představuje prestižní událost. Profesionálům z výzkumu trhu přinese Insight Summit možnost sdílet své zkušenosti, navázat a upevnit profesní vazby.

Research Now

Research Now je světovým lídrem v oblasti digitálního sběru dat pro výzkum trhu. Jako odborníci na správu panelů poskytujeme výzkumným agenturám a organizacím přístup k více než 6,5 milionu panelistů po celém světě. Naši klienti využívají opakovaně naše vysoce kvalitní B2C a B2B panely, stejně jako naše výkonné technologie pro on-line výzkum, mobilní, digitální a sociální média k  realizaci výzkumných projektů všech velikostí – od jednoduchých po složité.

Acrea CR

ACREA CR poskytuje komplexní řešení pro práci s daty. Je jediným autorizovaným distributorem softwaru IBM SPSS v ČR. Software podporuje všechny fáze výzkumu trhu – stanovení cílů, výběr respondentů, sběr dat, analýzy a interpretace výsledků. Náš postoj a přístup k řešení otázek vystihuje název společnosti - Analytical CREAtivity. Pomůžeme vám najít a využít ty správné informace nejen v datech z výzkumů a predikovat budoucí výsledky. 

 

 

 


Insight Summit | Výzkum trhu: šestý smysl marketéra
Prezentace | Interaktivní ukázky | Diskuse | Prostor pro neformální setkávání