O konferenci


SIMAR se vydal na novou cestu za otevřenějším dialogem s uživateli výzkumu. Insight Summit navazuje na dříve pořádaný Jarní SIMAR, zároveň si však klade si cíle vyšší: pořádat konferenci, která se nesoustředí jen na výzkumné metody, ale ukáže, jakým způsobem výzkum trhu umí popsat zajímavé obchodní příležitosti, poukázat na oblasti, kterými by se měly firmy zabývat, inspirovat k inovacím produktů a služeb či poskytnout důležité podklady pro rozhodnutí vedoucí k růstu. Program konference byl koncipován s důrazem na konečný výsledek výzkumného šetření, kterým je vyřešení problému klienta. 

Do vínku dostala naše konference heslo "Výzkum trhu: šestý smysl marketéra." Marketingový výzkum se proměňuje stejně rychle, jako prostředí, ve kterém se dnes pohybují firmy a jejich značky: mění se požadavky zákazníků a rozvíjí se nové technické možnosti. V takové situaci je více než kdy dříve důležité, aby lidé zodpovědní za růst a rozvoj firmy poznávali své zákazníky a parametry trhu, ve kterém se nacházejí a výzkum a trh s důkazy, daty a poznáním jim v tom významně pomáhal. 

Obsah konference se zaměřil na několik důležitých oblastí, které s růstem přímo souvisí jako je spotřebitelský insight, role výzkumu trhu v tvorbě a výběru inovací produktů a služeb, či mapování příležitostí nabízejících se díky fenoménu big data. 

Do obsahu konference přispěly všechny výzkumné agentury SIMAR. Návrhy témat jednotlivých prezentací a příprava prezentací probíhala tak, abychom zajistili vysokou úroveň příspěvků. 

 


Insight Summit | Výzkum trhu: šestý smysl marketéra
Prezentace | Interaktivní ukázky | Diskuse | Prostor pro neformální setkávání