Vzdělávání > Insight Summit 2014 > Vstupné a registrace

Vstupné a registrace


Insight Summit 2014 již proběhl. 
Pokud máte zájem o další vzdělávací aktivity SIMAR, prosím kontaktujte nás na simar@simar.cz. 


Účastnický poplatek                      

Výhodné nabídky a slevy

Uvedené ceny nezahrnují DPH 21%. Zahrnují organizační náklady, účast na všech přednáškách, diskusích a ukázkách výzkumných metod (výzkumnické safari), oběd, občerstvení při dopolední a odpolední přestávku na kávu.

Jednotlivé slevy se nesčítají. Pro bližší informace, prosím, pište na: insight.summit@simar.cz.

Platba                                               

Na základě řádně vyplněné přihlášky vám bude zasláno potvrzení o přijetí objednávky s kalkulací ceny účastnického poplatku. Účast potvrdíte převedením účastnického poplatku na základě vystavené faktury. Počet účastníků je omezen vzhledem ke kapacitě hlavního sálu. Přihlášky, které budou obdrženy po naplnění kapacity, nemohou být bohužel akceptovány.

Účastnický poplatek prosíme uhraďte před termínem konání konference. Podmínkou vstupu na konferenci je platba došlá na účet organizátora. Při zaplacení účastnického poplatku později než 7 dní před konáním konference vás prosíme o předložení kopie dokladu o zaplacení. Platby na místě budeme realizovat jen ve výjimečném případě.

Výše uvedené slevy budou uplatněny pouze v případě uskutečnění platby před zahájením konference. Při platbě při akreditaci nebude akceptována. 

Odstoupení od objednávky

Tato přihláška je závazná, při stornování přihlášky bude účtován manipulační poplatek ve výši 500 Kč. Při odhlášení později než 10 dní před začátkem konference bude splatný celý účastnický poplatek. Zastoupení účastníka je možné. Prosíme o sdělení náhradníka na kontaktní adresu.