Vzdělávání > Insight Summit 2014 > Program konference

Program konference


 

Na co se v letošním ročníku můžete těšit? 

Prezence účastníků a káva od 8:30 | začátek v 9:00 | předpokládaný závěr v 16:30.

Blok 1: Úspěch díky výzkumu trhu 
Na příkladech vám ukážeme, jak se dá výzkum využít v různých oblastech strategického rozhodování či k dosažení lepších výsledků v různých elementech marketingového mixu. 
Blok moderuje Daniel Köppl. 

 • Mobilní etnografie jako zdroj inspirace: Case study: dogs  
  |  Hana Kloučková, Confess Research

 • Jak radarová technologie pomáhá zvýšit prodej výrobku i kategorie  
  | Tomáš Drtina, Incoma GfK

 • Testování konceptů nabídek ve virtuální restauraci – spolupráce s McDonald's  
  | Miroslav Paška, Ipsos, Jitka Marková, McDonald's

 • Tajemný zákazník: Mystery shopping v designu win-win
  | Marek Čerňanský, ppm factum research

 • Specifika české reklamy
  | Jana Šmejcová, Zuzana Jankovská, Petra Průšová, Millward Brown 
   

Blok 2: Experimenty 
V tomto bloku vám odborníci přiblíží nové možnosti, metody či přístupy, které vedou k lepšímu poznání spotřebitelů a trhů. Na toto téma volně navazuje oblíbené Safari výzkumných technik, možnost si interaktivně vyzkoušet různé techniky a popovídat si o jejich výhodách s těmi, kteří je realizují přímo v terénu. 
Blok moderuje Petr Kubánek. 

 • Mediální smršť zvaná olympiáda
  | Tomáš Hanzák, Alena Ivánková, MEDIARESEARCH

 • Znovunalezení dětského vidění světa
  | Martina Hájková, Táňa Straková, TNS AISA

 • GfK Neuromarketing - no more black box
  | Ondřej Herink, GfK Czech,  Tomáš Hvězda, Pivovary Staropramen
   

Blok 3: Spotřebitel pod lupou
"Consumer intelligence" je pro všechny marketéry a výzkumné agentury stěžejní a nikdy nevyčerpatelné téma. Proto se v tomto bloku podíváme na některé segmenty a preference spotřebitelů do hloubky. 
Blok moderuje Magida Sukkari. 

 • Jak vás vlastní zaměstnanci pošlou do pralesní ligy:  Dva pohledy na cestovní ruch
  | Jan Fait, STEM/MARK

 • České děti jako čtenáři
  | Vít Richter, Národní knihovna, Hana Friedlaenderová, MEDIARESEARCH

 • Mikrosegmentace - detailní pohled na životní styl a finanční potřeby seniorů
  | Lenka Korečková, Millward Brown

 • Nejcennější kapitál: zaměstnanci 
  | Hana Říhová, TNS AISA, Tomáš Poucha, Marketingový Institut

 • Dlouhý den pana Nováka: datové fúze s příběhem 
  | Erika Kováříková, Median


Výzkumnické safari
Součástí konference bude také oblíbené výzkumnické safari. Můžete se těšit na 12 interaktivních míst, kde si můžete vyzkoušet výzkumnou metodu na vlastní kůži a promluvit o ní s odborníky, kteří ji realizují v praxi. Možná bude také třináctý, tajný stánek.


Prezentace byly vybrány programovou komisí a jejich obsah účastníci pečlivě připravují již nyní.  

Na kvalitě obsahu konference nám záleží. Do programové komise, která vybrala z navrhovaných odborných příspěvků, zasedli Michal Bulirsch, KKCG, Petr Kubánek, Daniel Köppl, Marketing Sales Media, Tereza Šimečková, MEDIARESEARCH, Bronislav Kvasnička, TNS AISA a Hana Huntová, Hana Svěchotová, SIMAR. 

 

Insight Summit | Úspěch díky výzkumu trhu
Setkávání | Inspirace | Výměna zkušeností.