Vzdělávání > GDPR > Zadavatelé a výzkumné agentury diskutovali GDPR

Zadavatelé a výzkumné agentury diskutovali GDPR

Zadavatelé a agentury na setkání diskutovali o pravidlech spolupráce na výzkumných projektech. Nařízení GDPR konkrétněji ukládá, že vztah správce a zpracovatele musí být vhodným způsobem upraven tak, aby pravidla odpovídala požadavkům nařízení.

Praha, 22. února 2018

Výzkumný obor má svá vlastní přísná etická pravidla, která již dlouhou dobu chrání soukromí respondentů - ICC/ESOMAR Kodex. Členské agentury SIMAR novou podobu tohoto kodexu přijaly již počátkem roku 2017. Kodex mimo jiné, v souladu Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů, vybízí k minimalizaci osobních údajů při realizaci výzkumného projektu. Podle pravidel také při získávání souhlasu respondenta informujeme o účelu, specifickém rozsahu a období užití dat a s osobními daty respondentů nakládáme s řádnou profesní péčí. 

Pravidla Kodexu nám velí nesdílet zbytečně osobní údaje respondentů, a to i se zadavateli výzkumných projektů. Osobní údaje totiž nejsou předmětem zakázky výzkumného projektu, tím je odpověď na výzkumnou otázku, často doplněná o datový soubor, který již osobní informace neobsahuje, tedy soubor pseudonymizovaný; přičemž osobní údaje agentura v první možné fázi projektu vydělí z dále distribuovaného datového souboru.

Na setkání byly shrnuty běžné scénáře realizace výzkumných projektů a diskutovány právní základy a příslušné účely zpracování osobních údajů ve výzkumu trhu (např. plnění smlouvy, splnění právní povinnosti, oprávněný zájem, výzkumné či případné marketingové účely…). V této souvislosti bylo zdůrazněno, že ve výzkumu trhu důsledně oddělujeme výzkumnou činnost (která zpracovává data popisující preference a chování cílové populace v co nejvíce anonymním režimu) od činnosti reklamní, či technik přímého marketingu a podpory prodeje, nebo dokonce sběru adres za účelem jejich dalšího prodeje. Tyto obchodní činnosti nejsou předmětem výzkumného projektu, proto se respondentům nemůže stát, že na základě účasti ve výzkumném projektu je bude kontaktovat jakákoliv firma s obchodní nabídkou. 

Na setkání se podrobně rozebíral oprávněný zájem správce při zpracování osobních údajů subjektu údajů v situaci, kdy mezi poskytovatelem služby či výrobku a zákazníkem existuje prokazatelný vztah (např. subjekt údajů je zákazníkem správce nebo mu naopak poskytuje služby).  V případě, kdy zadavatel výzkumu požaduje realizaci výzkumného šetření, při kterém je databáze zákazníků zadavatele oporou ve výběru respondentů výzkumného šetření, je nutné si dobře upravit vzájemné povinnosti správce (zadavatel výzkumu) a zpracovatele (výzkumná agentura, realizátor). Správce poskytne databází s údaji nezbytnými k realizaci výzkumu od subjektů, se kterými má prokazatelný odpovídající vztah. Zpracovatel pak postupuje podle pokynů správce mimo jiné v případě, kdy respondent výzkumu využije svého práva na omezené zpracování a nebude souhlasit s dalším kontaktováním pro další výzkum. 

Pracovní skupina SIMAR připravuje ve spolupráci s advokátní kanceláří návrh smluvní úpravy a pravidel povinností správce a zpracovatele, které podchytí všechny běžné situace spolupráce klienta a agentury na výzkumném projektu. Pracovní skupina též vytváří oborový Kodex chování a společná východiska pro podnikové směrnice, který bude k dispozici i zadavatelům.