Vzdělávání > GDPR > Setkání pracovní skupiny

Pracovní skupina pro GDPR a výzkum trhu a veřejného pokračuje ve společných projektech

Článek shrnuje aktivity výzkumných agentur sdružených v SIMAR v souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů.

22. září 2017

Již třetí společné setkání všech čtyř pracovních skupin utvořených z odborníků z členských agentur SIMAR proběhlo 21. září 2017. Každá skupina shrnula postup prací ve svých projektech a definovala úkoly na další období. Bylo konstatováno, že výklady nového nařízení se u jednotlivých právníků mohou lišit. Jednotlivé pracovní skupiny se dohodly na porovnání již existujících právních stanovisek ke klíčovým otázkám. Skupina se také zabývala přesnější definicí vztahu správce a zpracovatele ve výzkumných projektech. Při přípravě výzkumných projektů je důležité vyjasnit si tyto vztahy se zadavatelem výzkumu, pracovní skupina se proto dohodla, že počátkem příštího roku na toto téma zorganizuje pracovní setkání se zadavateli. V dalších pracovních skupinách se diskutovala podoba smluvních dokumentů, se kterými budou pracovat externí pracovníci agentur a zaměstnanci. Byla také definována potřeba společných směrnic a osnovy vzdělávání v oblasti ochrany osobních údajů. 

 

V odpoledních hodinách se část pracovní skupiny zúčastnila konzultace na ÚOOÚ. Pracovní skupina mimo jiné předložila první verzi společné směrnice, jejímž základem je ICC/ESOMAR Kodex, ke kterému se členové SIMAR zavázali již v dubnu 2017.