Vzdělávání

Ochrana osobních údajů a výzkum trhu a veřejného mínění - GDPR

Zde najdete záznamy ze setkání výzkumné komunity nad GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů) a návrhy společných postupů v této oblasti.

 

Návod k realizaci výzkumných projektů v souladu s GDPR, problematiku správce - zpracovatel a doporučení SIMAR naleznete zde. [pardon, ještě na tom pracujeme]

Obecné prohlášení o zpracování výzkumných projektů pro respondenty výzkumu trhu, veřejného mínění a datovou analytiku realizovaných členskými agenturami SIMAR si můžete přečíst zde. [pardon, ještě na tom pracujeme]

Etická pravidla oboru - ICC/ESOMAR Kodex - naleznete zde