Výběrové kousky > Výzkumný DJ červenec 2017

Výzkumný DJ červenec 2017

Červencové události z výzkumu trhu, o kterých psala česká i zahraniční online média.

Přehled realizovaných výzkumů členských agentur SIMAR si můžete také prohlédnout v sekci Čerstvě namleto.

7. července, Channelworld
Gartner zveřejnil globální predikci vývoje prodejů koncových zařízení na rok 2017 a dále. Trh PC se po několikaletém poklesu stabilizuje a chytré telefony mírně porostou. Novým technologiím Gartner nepredikuje žádný dramatický nástup, na vině je kvalita a cena nových zařízení. idnes ve článku z 13. července porovnává výsledky vývoje trhu počítačů, které zveřejnily společnosti IDC a Gartner, kde se konstatuje pokles trhu. Vedoucí trojka je HP, Lenovo a Dell.

9. července, Týden
Vědci z německé university v Duisburgu provedli šetření, které ukázalo, že 40% mužů by si koupilo sexuálního robota. Vědci se také domnívají, že ženy se zatím k podobnému záměru stydí přiznat.

10. července, ihned
KPMG ve svém nespecifikovaném výzkumu tvrdí, že ČR má čtvrtý nejmenší podíl nelegálního trhu s pašovanými cigaretami, tvoří jen 3%. Vyčíslené daňové úniky jsou podle celní správy menší, než je reportuje KPMG.

12. července, Týden
Český statistický úřad vyhlásil, že míra nezaměstnanosti v ČR je 4%, nejnižší od roku 1998, a 16% respondentů ve výzkumu CVVM považuje míru nezaměstnanosti za příliš vysokou.

13. července, Computerworld
Gartner předpovídá, že oblast cloudových bezpečnostních služeb poroste rychlým tempem. Důležité jsou hlavně bezpečné e-mailové a webové brány.

16. července, idnes
Sociolog Karel Černý cituje české výzkumy o integraci muslimů v ČR, podle dostupných výzkumů probíhá integrace bez problémů, nevznikají etnicky homogenní sídliště a skupiny se neuzavírají. Pod článkem je k tématu bohatá diskuse.

19. července, idnes
KPMG ve své studii zmapovala zákaznické zkušenosti s 220 značkami. Studie zjišťovala postoje zákazníků k reklamacím a také preference značek. Mezi značkami byla nejlépe hodnocená Air Bank a čtvrtá třeba společnost Gran Moravia. Metodika výzkumu není jasně vysvětlena. Lépe je metodologie objasněna v článku MediaGuru z 19.7. Stejný výzkum pak cituje i server Roklen.cz, v článku pan Pobuda z KPMG vysvětluje, že hodně firem nebylo do výzkumu zařazeno, protože se při výzkumu nepodařilo sebrat statisticky významný vzorek.

20.července, Tyinternety.cz 
Agentura InsightLab zpracovala do infografiku preferencí spotřebitelů v online nakupování. Podle online šetření nakoupilo čerstvé potraviny online 34% populace a nejpopulárnější je iTesco, Rohlík a Košík. Nielsen Admosphere provedla šetření na stejné téma, server e15 doplnil informace o výzkumu komentáři z e-shopů a konstatoval, že oblíbenost strmě narůstá hlavně ve velkých městech.

21. července, novinky.cz
Článek se věnuje studiím, které odhalily, že ve Velké Británii klesá spotřeba černého čaje. Na vině je prý touha po zdravém životním stylu a zvyšující se obliba kávy.

21. července, Mediář
Soutěž Effie zpřísňuje hodnocení. Validace údajů bude dvoukolová, v prvním kole odborníci z výzkumných agentur budou porovnávat, zda předložené výsledky jsou v souladu s jejich zjištěními a předloží tak porotcům do druhého kola přihlášky označené červenou, žlutou a zelenou barvou.

 

Porovnání kvality a cen výrobků

25. července, idnes
Marže potravinářského zboží v ČR a ostatními evropskými státy si v červenci vysloužily mediální pozornost. Článek se snaží vyznat v argumentaci Ministerstva zemědělství a Agrární komory a uvádí marže základních potravin z ČR a zahraničí. Zpravodajství čt24 se ve svém článku věnuje „průzkumu“ VŠCHT, který prokázal, že výrobky se stejným názvem a obalem mají v evropských zemích různé složení. Stejnou problematiku také rozebíral např. články ihned z 12.7. a další článek rozebírající analýzu zadanou ministerstvem zemědělství. Jedno z dalších médi, Radio Praha, 12.7. dále rozebírá podrobněji metodiku analýzy. Výrobky vybrané komisí pro porovnání musely mít stejný „marketingový záměr“.

27. července, Euro
Pravidelné zjišťování spotřebitelské nálady v Německu od společnosti GfK odhalilo, že Němci jsou nejoptimističtější za posledních 16 let. V ČR však podle místní pobočky GfK spotřebitelská nálada chladne.

28. července, Hospodářské noviny
Agentura CAPA, která se specializuje na výzkum leteckého trhu, odhalila, že v Asii se nejvíce investuje do budování nových letišť, zatímco Američané a Evropané zaostávají.

 

Mediální a komunikační výzkumy

2. července, MediaGuru
Facebook oznámil novou službu, kterou mohou využít inzerenti ve Spojených státech – cílení na jednotlivou domácnost. Inzerenti by mohli využívat vyprofilovanou cílovou skupinu a jejich e-mailové kontakty. Uživatel FB si může tuto možnost v nastavení vypnout.

3. července, MediaGuru
Online konzumace tvoří u mladých více než 40% celkové mediální konzumace. Podle adMeteru stráví mladí více než 110 minut denně na webových stránkách a televizi sledují méně, než starší ročníky. V konzumaci webových stránek dominuje u mladých YouTube a Facebook.

12. července, m-journal
AKA si prostřednictvím Nielsen Admosphere provedla výzkum, který se dívá na postoje k reklamě. Většina respondentů si myslí, že úroveň české reklamy se zlepšila a kromě informace o službě či výrobku očekává od reklamy nadsázku a humor.

18. července, MediaGuru
Agentura STEM/MARK provedla pro agenturu AMI Digital průzkum AMI Digital Index, který zjistil, že sociální sítě navštěvují hlavně mladí lidé a převažují ženy. Mezi novými sociálními sítěmi se těší stále větší oblibě Instagram.

21. července, iRozhlas
Společnost GfK zjištovala postoje české populace k letákům. Studie konstatuje, že význam letáků klesá (ze 40% v 2013 na 33% v 2017), větší pozornost letákům věnuje starší generace. Podíl rychloobrátkového zboží s akčními cenami v roce 2016 dosáhl 52%, v Německu je to 16%.

25. července, MediaGuru
Agentura STEM/MARK uveřejnila studii o vnímání různých druhů reklamy. Reklama v novinách a časopisech podle této studie vadí nejméně, zvětšující se pocit přesycenosti mají lidé hlavně z reklamy v TV a reklamy na internetu. Server MediaGuru také přinesl zprávu o další studii STEM/MARK, která zjišťovala chování populace na internetu.

27. července, MAM
AKA uveřejnila svou pololetní zprávu o stavu české reklamy. Investice do reklamy se v prvním pololetí zvedly o 12%, v oboru je nedostatek kvalitních profesionálů a ceny za služby se zvyšují. Komunikační trh také nově reportuje tzv. nemediální reklamu a komunikaci, kam patří např. aktivační kampaně.

 

Otazníky

2. srpna, Týden
Společnost J.D. Power ve spolupráci s časopisem AutoTest zorganizovala v Německu šetření mezi majiteli automobilů. Podle článku v testu v hlasování zvítězily modely Hyundai i20, i30 a Tucson. V článku nejsou citována konkurenční vozidla, zato autor zahrnul citát přímo z tiskové zprávy provozního ředitele Hyundai v Evropě. Aktuálně.cz přineslo 2. srpna zprávu ze stejného šetření, která vysvětluje, že způsob hodnocení může ovlivnit výsledky. Majitelé levnějších jednodušších vozů mají totiž podle článku menší nároky, než majitelé prémiových vozů.

Hospodářské noviny si v článku z 22.7. všímají výzkumu „nejlepších kombíků“, který pro Hyundai realizovala společnost Médea. Stejná společnost také pro Hyundai realizuje mediální a PR kampaň. HN poukazuje na nesrovnalosti ve výzkumu a ptá se zda využití takových zjištění není již za hranou etiky. Stejnou problematiku rozebírá i MediaGuru v článku z 13.7.; metodika výzkumu společnosti Médea není k dispozici a zadavatel ani agentura a žádosti o vysvětlení nereagovali. Není proto jasné o jaká data se tvrzení použitá v reklamě opírá.

 

Sociologická zastavení

7. července, Novinky.cz
Článek Daniela Prokopa cituje výzkumy agentury Median rozebírá zákon o sociálním bydlení, který neprošel parlamentem. Prokop tak navazuje na oceňované sociologické články, za které nedávno dostal novinářskou cenu.

červen, červenec, Evropská kontaktní skupina
EKS uveřejnila v médiích svou studii „Ženy a trh práce“. Studie zahrnovala hloubkové rozhovory a dotazníkové šetření mezi matkami dětí do 15 let a také mezi poradci úřadu práce. Analýza využila data ČSÚ a další sekundární data. Studie zjistila, že firmy neumí využít potenciál talentovaných a motivovaných žen, které se vrací do práce z mateřské dovolené. Studie OECD publikovaná 10.7. na serveru irozhlas poukazuje na to, že pokud se započítá placená a neplacená práce, ženy pracují o hodinu déle než muži.