Výběrové kousky > Research Got Talent 2021

Research Got Talent 2021

Národní kolo soutěže mezinárodní soutěže Research Got Talent, podporované mezinárodní výzkumnickou komunitou ESOMAR, organizuje sdružení SIMAR. Vítěz národního kola bude svůj projekt prezentovat v rámci ESOMAR Insights Festivalu v září 2021 a může tak získat nejen lokální, ale i mezinárodní slávu.

Soutěž je určena pro lidi do 35 let. Soutěží se s projekty realizovanými pro neziskové organizace. Chceme nechat zazářit mladé talenty z oboru a dát jim příležitost hrdě ukázat svou výzkumnou imaginaci. Představíme přínosné výzkumné projekty realizované pro neziskové organizace, které pomáhají v pochopení různých aspektů důležitých pro celou společnost. Je to skvělá příležitost propojit nás všechny v oboru, přivítat mladé talenty a poměřit si síly!

Soutěž proběhne 3. června 2021 od 9:00 v online prostředí ZOOM, link pro připojení je zde.

Vítěze lokální soutěže vybere odborná porota.

Účastníci

Účastnit se mohou výzkumníci od 18 do 35 let (včetně), kteří pracují pro členskou agenturu SIMAR nebo v agentuře, kde působí členové ESOMAR v ČR, dále studenti, případně lidé z partnerských agentur SIMAR registrovaných na území České republiky. Tým může tvořit dvojice, případně trojice nebo jednotlivec. Účastníci soutěží s vlastními, samostatně realizovanými projekty.

Soutěžní projekt

Projekt je realizovaný pro neziskovou organizaci v roce 2020 nebo 2021. Jedná se o projekt, který ještě nebyl přihlášen do soutěže RGT. 

Projekty budou hodnoceny podle klíčového tématu soutěže stanovené ESOMAR: “The Role of Market Research and Insights in supporting Charities/Non-Profits in overcoming relevant and meaningful social issues.” Témata projektu mohou zahrnovat zejména: nerovnost pohlaví, dopad pandemie covid-19 na zranitelné skupiny obyvatel, přístup ke spravedlnosti, přístup ke vzdělání, zlepšování života osob se zdravotním postižením, zlepšování života dětí, ochrana životního prostředí a změny klimatu, udržitelný rozvoj, integrace. Vhodnost tématu soutěžního projektu musí potvrdit organizátoři.

Hodnoticí kritéria a porota

Metodika projektu může obsahovat tradiční výzkumné metody a/nebo inovativní výzkumné přístupy a datovou analytiku. Mezi další hodnoticí kritéria bude patřit: porozumění zadání, definice výzkumných otázek/hypotéz, metoda a metodologie, realizace, předpokládaný impakt projektu/jak a informace o tom, jak jej klient bude využívat, prezentace návrhu před porotou a “talent faktor”. Klíčovou váhu při hodnocení bude mít přihláška, prezentace má spíše doplňkový charakter.

Porota bude pracovat ve složení: Radek Jalůvka (Ipsos), René Jež (Forum Media), Hana Voleková (Kantar), Josef Šmída (OSF), Robert Urbánek (Raiffeisenbank), Petr Soukup (FSV UK).

Pravidla a organizace

Přihláška (viz příloha) obsahuje identifikaci soutěžících a krátký popis projektu. Přihlášky do místního kola soutěže se posílají do 31. května 2021 na e-mailovou adresu simar@simar.cz. Přihláška je zpoplatněna, platí se 5 000 Kč za jeden tým. Z vybraných prostředků se pokryjí organizační náklady a cena pro vítěze.

Tým si kromě přihlášky připraví 15 minutovou prezentaci, se kterou předstoupí před online porotu a publikum, součástí prezentace bude i odpovídání na otázky poroty (cca 5 minut, celkový čas je tedy 20 minut). Elektronickou kopii prezentace nahraje tým do složky na Google disk dle instrukcí organizátorů do 2. června 2021 do 23:59.

Online prezentace před porotou přoběhou 3. června od 9:00 do 10:45 (pořadí prezentujících bude vylosováno). Vyhlášení vítěze proběhne po poradě poroty.

Plánujeme, že offline oslava se bude konat na letním MRX SIMAR setkání.

Vítěz lokální soutěže do 27. srpna vyplní “submission form” a zpracuje patnáctiminutové video o projektu. ESOMAR Insights Festival se koná v září 2021.

Vítěz získá putovní pohár RGT ČR a překvapení. Vítěz globální soutěže získá roční členství v ESOMAR, sponzorovanou stáž do Indie pro jednoho člena soutěžního týmu, článek zdarma v prestižním odborném časopise Research World a podcastový rozhovor v Talking Insights.


Přihlášku do soutěže Research Got Talent naleznete zde.