Výběrové kousky > Research Got Talent 2021 má vítěze

Research Got Talent 2021 má vítěze

Dnes, ve čtvrtek 3. června, se již podruhé konalo národní kolo soutěže mladých výzkumníků do 35 let „Research Got Talent 2021“. S projekty realizovanými pro neziskové organizace se utkaly čtyři týmy, soutěžící vyplnili podrobnou přihlášku a shrnutí projektu prezentovali před porotou a publikem. Soutěžící také svůj projekt obhajovali v odpovědích na leckdy záludné otázky poroty.

Vítězem letošní soutěže RGT 2021 se stali Jakub Švehla a Václav Pulec z agentury Confess Research, kteří představili svůj projekt „Příprava mladých dospělých vyrůstajících v pobytových zařízení na odchod do dospělého života“ realizovaný pro Nadační fond Krok domů.

Foto: Vítězný tým Confess - zleva Václav Pulec a Jakub Švehla

O vítězi rozhodovala porota ve skvělém složení Radek Jalůvka (Ipsos), René Jež (Forum Media), Hana Voleková (Kantar CZ), Josef Šmída (OSF), Robert Urbánek (Raiffeisenbank), Petr Soukup (FSV UK, předseda poroty).

Kritéria soutěže byla rozdělena do pěti částí - 1. porozumění problému, dobrá práce se zadáním, definice výzkumných otázek / hypotéz, 2. metoda a metodologie výzkumu, 3. realizace, 4. předpokládaný impakt projektu a jeho využití zadavatelem, 5. kvalita přihlášky a prezentace návrhu. 

Foto: Porota se radí o volbě vítězného týmu. 

Vítězové postupují do mezinárodního kola soutěže. Utkají se s týmy z dalších sedmi zemí o globální RGT trofej s prezentací svého projektu na ESOMAR Insights Festivalu v září 2021. Vítěz národní soutěže si odnáší kromě věcných cen také putovní pohár RGT, který letošním vítězům předala zástupkyně loňského vítězného týmu Tereza Rösslerová z NMS Market Research.

Foto: Tereza Rösslerová předává putovní pohár vítězům letošního ročníku RGT.

Porota se ve své závěrečné řeči shodla na tom, že všichni účastníci odvedli úctyhodný výkon, mimo jiné proto, že sběr dat těchto projektů probíhal v nelehké pandemické době a všichni se potýkají s těžkostmi, které tato doba přináší.

Dalšími účastníky soutěže byli Radek Pileček a Jana Proboštová (STEM/MARK) se zajímavým projektem „Je smrt školou povinná“ realizovaným pro organizaci Cesta domů, dále Tereza Friedrichová a Filip Rybín (NMS Market Research) s projektem „Systémová změna ve vzdělávání skrze nadační činnost“ realizovaný pro Nadaci České spořitelny a také Vít Pavliš, Petr Chlubna Tereza Antoňová s projektem „Státní správa a výzvy její budoucnosti“, který realizovali pro Aspen Institute Central Europe. 

Všichni účastníci obdrží podrobnou zpětnou vazbu na svůj projekt a drobné věcné ceny od SIMAR. Vítězům gratulujeme a budeme jim držet palce v mezinárodním klání, kde budou reprezentovat Českou republiku. 


Více informací o soutěží Research Got Talent naleznete zde.