Veřejné mínění > Semináře a další zajímavé zdroje

Semináře a další zajímavé zdroje

Proběhlé semináře

Konference předvolební výzkumy 2021: konference reflektující výzkumy realizované v souvislosti s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v říjnu 2021 (červen 2022)

Konference k volebním výzkumům a volebním modelům: Jaké byly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017 a prezidentské volby 2018? (březen 2018)

Jak číst a správně interpretovat předvolební výzkumy, seminář pro novináře (září 2016); Adam Černý, předseda Syndikátu novinářů, v rámci semináře podpořil činnost SIMAR a zavedení pasportu, který je užitečným vodítkem při identifikaci důvěryhodného zdroje.

Máme po volbách ... a co dál: volební výzkumy 2013 - zhodnocení a budoucnost (listopad 2013); setkání odborníků realizujících výzkumy veřejného mínění a  jejich uživatelů nad hodnocením výzkumů 


Vzdělávací materiály

Stručné a veřejnosti srozumitelné vysvětlení metodik sběru dat naleznete na stránkách iniciativy PRO VÝZKUM. Je zde vysvětlena základní metodika osobního a telefonického dotazování, online dotazování a také postup při realizaci skupinových diskusí. 

Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) připravilo na svých stránkách srozumitelné vysvětlení k realizaci předvolebních výzkumů v otázkách a odpovědích, text postihuje metodiku výzkumů CVVM i obecnější metodické informace. 

ESOMAR a WAPOR publikuje profesní pravidla pro realizaci výzkumů. K dispozici jsou následující dokumenty:

    • Guidelines for the Publication of Public Opinion Poll Results - anglicky
    • Klíčové požadavky pro výzkumy veřejného mínění a veřejně publikované výzkumy - českyanglicky
    • ICC/ESOMAR International Code of the Market - českyanglicky

Základní pojmy ze sociologie naleznete v Sociologické encyklopedii garantované Sociologickým ústavem AV.


Zajímavé odkazy a další vzdělávací materiály

Zajímavá veřejná diskuse "Opravdu se předvolební průzkumy mýlí?" proběhla 28. února 2013 na půdě Sociologického ústavu AV ČR. Záznam z této diskuse můžete zhlédnout na YouTube.