Veřejné mínění > Seberegulace

Seberegulace výzkumů veřejného mínění


SIMAR koordinuje oborovou platformu realizátorů výzkumů veřejného mínění. Platforma například projednává problematiku vhodnosti jednotlivých metodik sběru dat, parametry kvality sběru dat, transparentnost výstupů realizovaných výzkumů. Zaměřuje se také na způsob publikace výstupů výzkumů v médiích, protože tato oblast je společnou zodpovědností médií, realizátorů a zadavatele takového výzkumu. 

Kromě diskusí platforma realizuje vzdělávací semináře pro odborníky, novináře i širší veřejnost. Prezentace z již proběhlých seminářů naleznete zde

Platforma VVM vydala také několik seberegulačních dokumentů a prohlášení, které napomáhají transparentnosti v této oblasti: 

V letech 2020 a 2021 se práce v platformě aktivně zúčastnili zástupci těchto výzkumných agentur:
CVVM, Kantar CZ a PAQ Research. 

Diskusí v seberegulační platformě se dále zúčastnili:
Data Collect s.r.o., STEM/MARK, Herzmann s.r.o, Ipsos s.r.o., Median s.r.o., Nielsen Admosphere a.s., NMS Market Research s.r.o., SC&C s.r.o. a STEM.


Mezinárodní výzkumná komunita

ESOMAR a WAPOR publikuje profesní pravidla pro realizaci výzkumů. K dispozici jsou následující dokumenty:

    • Guidelines for the Publication of Public Opinion Poll results - anglicky
    • Klíčové požadavky pro výzkumy veřejného mínění a veřejně publikované výzkumy - česky, anglicky
    • ICC/ESOMAR International Code of the Market - česky, anglicky

Mezinárodní výzkumná asociace ESOMAR spolu s asociací realizátorů výzkumů veřejného mínění WAPOR publikují pravidelnou studii Freedom to publish opinion polls. Poslední, již šesté vydání od roku 1984, je z roku 2017.

Report se zaměřuje na pravidla publikování předvolebních výzkumů, legislativní a jiná omezení publikace těchto výzkumů, povědomí o oborových pravidlech a normách, vyhodnocování kvality výzkumů a upozorňuje na úskalí při realizaci výzkumných šetření.