Veřejné mínění > Pasport výzkumu veřejného mínění

Pasport výzkumu veřejného mínění

Výzkumnická komunita se shoduje, že klíčovým parametrem důvěryhodnosti je jeho transparentnost, tedy ochota autora výzkumného šetření vysvětlit veškeré detaily o realizaci výzkumu. Shrnuli jsme základní parametry do Pasportu VVM.

 

Minimální pasport 

Minimální pasport je povinné vybavení grafů poskytovaných médiím či textu doprovázejícím výzkum. V médiích uveřejněný graf či výsledky výzkumného šetření obsahuje minimálně následující údaje:

 • povaha výstupu
 • agentura / zadavatel výzkumu
 • počet respondentů
 • metoda sběru dat
 • datum sběru / dotazovací období

Dále je vhodné poskytnout veřejnosti odkaz na podrobnější informace online.

Podrobný pasport výzkumu veřejného mínění

Následující informace agentura poskytne jako povinnou součást každém zveřejnění výzkumu veřejného mínění (tedy při zasílání do médií, poskytnutí zadavateli či jiným subjektům, při uveřejnění na stránkách realizátora výzkumu atp.).

Podrobný pasport by měl být snadno dohledatelný (pro novináře, či pro kohokoliv, kdo se chce na výzkum podrobněji podívat) a dostupný v okamžiku veřejné publikace daného výzkumu.

 • jméno výzkumné organizace, která výzkum realizovala
 • kontakt na realizátora
 • zadavatel a kdo výzkum platil
 • počet respondentů
 • základní soubor pro výběr
 • na co je výsledek reprezentativní
 • způsob výběru respondentů
 • metoda sběru dat (osobní dotazování – CAPI nebo PAPI, telefonické, internet)
 • počet tazatelů (u osobního dotazování)
 • termín dotazování 
 • (vhodný je komentář k událostem, které mohly výsledky ovlivnit)

 Další vhodné (nepovinné) informace

 • vážení dat (pokud bylo použito)
 • znění otázek a pořadí otázek (dotazník a dotazovací předpis)
 • způsob kladení otázek (např. s kartou nebo bez karty, samovyplňování)
 • počet dotazovací bodů
 • statistická chyba výběrového souboru
 • vysvětlení konstrukce zvoleného modelu