Veřejné mínění > Pravidla publikování výzkumu veřejného mínění

Pravidla publikování výzkumu veřejného mínění

Způsob realizace výzkumu a kontext, ve kterém byl výzkum realizován, je nedělitelnou součástí výzkumu. Výzkumné agentury doporučují médiím uvést při publikaci pasport VVM s odkazem na podrobnější informace. Média by si také měla důvěryhodnost výzkumu před publikací prověřovat a případnou interpretaci výsledků konzultovat s autory výzkumu. Vyhneme se tak zbytečným chybám a dezinterpretaci při publikaci.

Pasport VVM

Pasport výzkumu veřejného mínění je seznam informací, které poskytuje realizátor při publikaci výzkumu veřejného mínění. 

 • povaha výstupu
 • agentura / zadavatel výzkumu
 • počet respondentů
 • metoda sběru dat
 • datum sběru / dotazovací období

Dále je vhodné poskytnout veřejnosti odkaz na podrobnější informace obsažené ve výzkumné zprávě (viz pasport VVM). 

Nejčastější chyby médií při interpretaci výzkumu

 • Uvedení výsledků výzkumu bez zdroje (kdo a jak realizoval…). Více Test důvěryhodnosti výzkumu
 • Neověření si původu výzkumu, solidnosti realizátora. Více Test důvěryhodnosti výzkumu
 • Interpretace výsledků nad rámec zjišťovaných údajů nebo záměru výzkumu (např. tvrzení, že výzkum je "předpověď)
 • Záměna ankety se seriózním výzkumem. Výběrové šetření vs anketa viz zde
 • Zobecnění výsledků výzkumu z konkrétní cílové skupiny na běžnou populaci (či širší cílovou skupinu). O výběru a reprezentativitě zde
 • Nepřesná interpretace znění otázky (či variant odpovědí)
 • Neúplné sdělení (Důvěra ve veřejného činitele „X“ klesla; ve skutečnosti je hodnota v rámci statistické chyby, případně chybí kontext v porování s ostatními)
 • Srovnávání výsledků metodicky nesrovnatelných výzkumů (jiný vzorek, jiná metoda – např. anketa versus kvótní sběr). O porovnání viz zde
 • Použití časově zastaralých či věcně překonaných dat. Více viz Období realizace