Standardy > Kontroly kvality výzkumu > Přehled kontrol 2021

Přehled kontrol 2021

V letošním roce namísto kontrol kvality výzkumu v klasickém formátu, tedy kontrola konkrétního realizovaného projektu, probíhají rozhovory kontrolní skupiny SIMAR s pracovníky terénu výzkumných agentur. Jsou probírány postupy při realizaci výzkumných projektů jednotlivými a také sbírány podněty k další diskusi a řešení v rámci expertních skupin.

Důvodem je jednat skutečnost, že začátkem roku vstoupily v platnost nové standardy kvality výzkumu a je tak ověřována a diskutována implementace nových pravidel do procesů a postupů agentur, a také to, že za poslední rok a půl se s ohledem na pandemickou situaci způsob práce v agenturách určitým způsobem změnil. Je proto užitečné vyměnit si zkušenosti a získat "best practice" při realizaci výzkumných projektů.

Řešena je například dokumentace případných odchylek při realizaci projektu od původního zadání (Technické informace o výzkumném projektu poskytované klientům), ověřování identity respondentů v online kvalitativním výzkumu (Standard pro kvalitativní výzkum), problematika snowballingu u online kvantity (Standard pro kvantitativní online výzkum) či sdílení databáze odmítačů u telefonických výzkumů (Standard pro telefonické dotazování - CATI).