Standardy > Standardy SIMAR > Řešení podnětů

Pravidla pro podávání podnětů na veřejně publikované výzkumy

Postup oborové samoregulace při podávání a řešení podnětů veřejnosti na publikované výzkumy:
  • SIMAR přijímá podněty zaslané na veřejně dostupné kontakty SIMAR, tedy e-mailem, poštou na doručovací adresu nebo do datové schránky .
  • Při prvním prostudování SIMAR vyhodnotí, zda je podnět závažný a důvodný, a potvrdí autorovi (autorům) podnětu, zda se podnětem bude zabývat.
  • Další kroky budou činěny bezodkladně, v ideálním případě do týdne.
  • SIMAR vybere nezávislého odborníka / panel odborníků pro posouzení předmětného výzkumného projektu, posouzení bude provedeno podle informací dostupných ve veřejném prostoru.
  • SIMAR zároveň vyzve autora výzkumu, aby se k problematice vyjádřil a podal vysvětlení.
  • Předsednictvo SIMAR se seznámí s vyjádřením odborníka, případně vytvoří panel odborníků, pokud si to situace vyžádá, a vyhodnotí další postup - např. schůzka s autorem výzkumu a nezávislým odborníkem/odborníky, případně poskytne prostor pro širší diskusi.
  • Výstupem procesu je odpověď autorovi podnětu a zpráva autorovi předmětného výzkumu. 
  • Pokud odborný panel shledá, že porušení pravidel je závažné, bude výstupem i výzva autorovi předmětného výzkumu ke korektivní aktivitě (např. náprava vnitřních procesů, případně veřejné prohlášení agentury).