Standardy > Standardy SIMAR > 9 Dotazování dětí, mládeže a zranitelných osob

9 Pravidla realizace výzkumných šetření s dětmi, mládeží a dalšími zranitelnými osobami

 

 

Otázky před realizací 

  • Je skutečně nezbytně nutné realizovat výzkum s dětmi / mládeží / dalšími zranitelnými osobami?
  • Vysvětlil zadavatel tyto důvody písemně před zahájením výzkumného projektu?
  • Jakým způsobem budeme získávat souhlas osoby s rodičovskou zodpovědností? 
  • Jakým přiměřeným způsobem získáme souhlas s účastí na výzkumu od respondenta?
  • Existují aspekty realizace výzkumu, které by mohly být pro děti / mládež / zranitelnou osobu nebezpečné nebo způsobit nepřiměřené nepohodlí? 
  • Doložili jsme dostatečně před zahájením posouzení nezávadnosti testovaného produktu nebo služby?
  • Zajistili jsme bezpečné prostředí pro dotazování?
  • Je zajištěna skutečná a úplná anonymizace nebo pseudonymizace odpovědí respondentů?
  • Jakým způsobem bude realizována kontrola sběru dat v případě, že osobní údaje se nedoporučuje sbírat? 
  • Ujistili jsme se, že u výzkumných projektů s účastí dětí, mládeže a zranitelných osob používáme pouze výstupy, které jsou anonymizované?


Standard v plném znění si můžete stáhnout zde.