Standardy > Standardy SIMAR > 8 Mystery shopping

8 Mystery shopping

 

 

Otázky, které by si každý zadavatel měl klást před zahájením, během zadání a po realizaci projektu:

  • Za jakým účelem realizuji Mystery shopping? Např. vyhodnocení úrovně kvality mé distribuční sítě na trhu, individuální výkon pracovníka nebo konkrétní pobočky, dodržování interních pravidel a standardů, fyzický audit zboží na prodejně.
  • Jedná se o MS Výzkum (bez identifikace zkoumané osoby) nebo MS Projekt (dojde k identifikaci zkoumaných osob a budou zpracovávány individualizované výstupy)? 
  • Jaké osobní údaje měřených subjektů mám v rámci oprávněného zájmu a smluvních dohod s měřenými subjekty právo od agentury získat a požadovat?
  • Splňuje mé zadání projektu požadavky platné legislativy na ochranu osobních údajů a dalších pracovněprávních norem, zejména povinnost informovat své zaměstnance? 
  • Budu distribuovat detailní výsledky za jednotlivá měření přímo měřeným subjektům (pokud jde o MS v rámci organizace zadavatele)?
  • Co může zapříčinit odhalení Mystery shoppera při výkonu práce a jak tomu předejít (např. definicí zadání, záminek nebo i interní komunikací či rychlostí distribuce výsledků)?
  • Jak jsou Mystery shoppeři vybíráni a školeni na konkrétní projekt?
  • Jak je prováděna kontrola sesbíraných dat a jaké podklady jsou při ní využity?


Standard v plném znění si můžete stáhnout zde.