Standardy > Standardy SIMAR > 7 Central location test (CLT)

7 Central location test (CLT)

 

 

Otázky, které by si každý zadavatel měl klást před zadáním, během zadání a po realizaci projektu:

  • Jak jsou rekrutéři, tazatelé a supervizoři proškoleni pro svoji práci?
  • Jak probíhá rekrutace a jak je kontrolována její korektnost?
  • Jak probíhá dotazování a jak je kontrolováno?
  • Jak jsou chráněny osobní údaje s ohledem na platné zákony a předpisy, především směrnice GDPR?
  • Jak se kontroluje dodržování tohoto standardu?


Standard v plném znění si můžete stáhnout zde.