Standardy > Standardy SIMAR > 6 Instore dotazování

6 Instore dotazování

 

 

Otázky, které by si každý zadavatel měl klást před zadáním, během zadání a po realizaci projektu:  

  • Jaké kroky jsou nutné před realizací Instore dotazování?
  • Co musí splňovat tazatel a jak má být vyškolen?
  • Jakou technikou sběru může být dotazování prováděno?
  • Jak je kontrolována kvalita sběru dat?
  • Jak je kontrolováno dodržování standardu?


Standard v plném znění si můžete stáhnout zde.