Standardy > Standardy SIMAR > 5 Telefonické dotazování

5 Telefonické dotazování (CATI)

 

 

Otázky, které by si každý zadavatel měl klást před zahájením, během zadání a po realizaci projektu:

  • Jak jsou tazatelé proškoleni pro svou práci?
  • Jak je práce tazatelů kontrolována?
  • Jak jsou chráněny osobní údaje s ohledem na GDPR?
  • Jaká je metodika výběru respondentů?
  • Jak se kontroluje dodržování tohoto standardu?


Standard v plném znění si můžete stáhnout zde.