Standardy > Standardy SIMAR > 4 Osobní dotazování

4 Osobní dotazování prostřednictvím tazatelské sítě

 

 

Otázky, které by si každý zadavatel měl klást před zadáním, během zadání a po realizaci projektu:

  • Jak jsou tazatelé proškoleni pro svou práci?
  • Jak je práce tazatelů kontrolována?
  • Jak jsou chráněny osobní údaje respondentů?
  • Jak se kontroluje dodržování tohoto standardu?
  • Jsou dodržovány postupy pro pořizování dat z výzkumu realizovaného metodou PAPI?


Standard v plném znění si můžete stáhnout zde.