Standardy > Standardy SIMAR > 3 Kvalitativní výzkum

3 Kvalitativní výzkum

 

 

Otázky, které by si každý zadavatel měl klást před zadáním, během zadání a po realizaci projektu:

  • Kdo a jak vybere (narekrutuje) relevantní respondenty? 
  • Jakým způsobem agentura vhodnost respondentů zkontroluje?
  • Jak si zadavatel může ověřit, že výzkum proběhl a o co se opírají jeho výstupy?
  • Jaké procesy kontroly kvality by měla dobrá agentura dodržet a jaké dokumenty doložit pro kontrolu?


Standard v plném znění si můžete stáhnout zde.