Standardy > Standardy SIMAR > 2 Kvantitativní online výzkum

2 Kvantitativní online výzkum

 

 

Otázky/ principy, které by si každý zadavatel měl klást před zahájením, během zadání a po realizaci projektu:

Obecné otázky

 • Z jakých zdrojů pochází respondenti, na kterých se realizuje online výzkum?
 • Jak je zajištěna reprezentativita souboru? Je třeba mít pro objektivní výstup výzkumu i respondenty, kteří nemají přístup k internetu?
 • Jaká je metodika výběru respondentů do projektu?
 • Jak jsou respondenti zváni do výzkumu a jak je respondent motivován k odpovědi?
 • Jak je zajištěna a kontrolována kvalita dat?
 • Jaká je doporučená délka dotazníku a sběru, aby byla zajištěna kvalita sebraných dat?
 • Jak se pracuje s ochranou osobních údajů v projektu?
 • Pokud kontakty na respondenty pocházejí z klientské databáze, je realizace projektu v souladu s GDPR?


Otázky pro realizaci výzkumu na online panelu

 • Jak byli respondenti rekrutováni do panelu?
 • Jakým způsobem se ověřuje identita respondentů při vstupu do panelu?
 • Má správce panelu k dispozici profilová data o respondentech?
 • Jak často a jakým způsobem se ověřuje identita respondentů?
 • Jaké postupy používá správce panelu pro monitoring kvality respondentů a získaných dat?
 • Jak často se mohou respondenti v panelu zúčastnit výzkumu?
 • Pokud bylo využito více online panelů, jakým způsobem se ověřovalo, že se respondenti nepřekrývají?
 • Jakým způsobem byli případní subdodavatelé online panelu vybráni?
 • Deklaruje správce panelu používání survey routingu*?


Standard v plném znění si můžete stáhnout zde.