Standardy > Standardy SIMAR > 1 Technické informace

1 Technické informace o výzkumném projektu poskytované klientům

 


Otázky / principy, které by si každý zadavatel měl klást před zahájením, během zadání a po realizaci projektu:

  • Existují odsouhlasené technické parametry výzkumu?
  • Máme dohodnutý způsob kontroly kvality sběru dat?
  • V jaké formě a rozsahu požadujeme od výzkumné agentury technickou zprávu? 
  • Byla data sebrána v souladu s parametry, které byly v projektu odsouhlaseny?
  • Rozumíme případným změnám v projektu oproti původnímu zadání? 


Standard v plném znění si můžete stáhnout zde.