Standardy > Mezinárodní Kodex ICC/ESOMAR

Mezinárodní Kodex ICC/ESOMAR

Mezinárodní kodex pro výzkum trhu, výzkum veřejného mínění, sociologický výzkum a datovou analytiku byl publikován v prosinci 2016. 

Členové SIMAR tento Kodex odsouhlasili 10.4. 2017 a zavázali se tímto, že se budou řídit stejnými pravidly, principy a požadavky jako mezinárodní výzkumná a datově-analytická komunita. Budujeme tak důvěru veřejnosti ve výzkum, dobrou pověst výzkumného oboru a posilování mezinárodních vazeb.

Sdružení SIMAR je kontaktním místem pro řešení stížností na porušení Kodexu, zodpovědným za prosazování jeho platnosti v rámci České republiky a stává se tímto klíčovým partnerem ESOMAR pro budování efektivní seberegulace. 

O Mezinárodním ICC/ESOMAR kodexu pro výzkum trhu, výzkum veřejného mínění, sociologický výzkum a datovou analytiku

Kodex byl naposledy revidován v roce 2016 a je uznávaným mezinárodním standardem pro obor, který dosahuje velikosti 70 miliard amerických dolarů. Kodex  poskytuje jedinečný soubor pravidel a pro odborníky, kteří nabízí řešení založená na datech pro podnikání i státní sektor. 

Nová verze Kodexu slouží jako seberegulační mechanismus, který se uplatňuje již dlouhodobě.

ESOMAR podporuje Kodex již od roku 1948 a společně s ICC od roku 1977 jako univerzální soubor pravidel pro globální výzkumnou komunitu, vybudovaný na mezinárodních pravidlech ICC Kodexu pro standardy marketingu a marketingové komunikace.

O Mezinárodní obchodní komoře (ICC)

Mezinárodní obchodní komora (ICC) je největší světová obchodní organizace se sítí více než 6,5 milionu členů ve více než 130 zemích světa. ICC se snaží podporovat mezinárodní obchod, odpovědné podnikání, chování a globální přístup k regulaci díky jedinečné kombinaci advokacie a normotvorné činnosti - spolu se špičkovými službami pro řešení sporů. Mezi členy ICC patří mnoho z největších světových společností, malých a středních podniků, obchodních sdružení a místních obchodních komor.

Všechny kodexy a pravidla ICC jsou k dispozici na www.iccwbo.org.

ICC: Raelene Martin, raelene.martin@iccwbo.org

O ESOMAR

ESOMAR je globální sdružení datové, výzkumné a „insight“ komunity zastupující více než 4 900 odborníků a 500 společností, kteří poskytují nebo zadávají výzkumné projekty a datovou analytiku ve více než 130 zemích a kteří souhlasí s dodržováním Mezinárodního kodexu ICC / ESOMAR.

Spolu s národními a mezinárodními výzkumnými asociacemi jsme si předsevzali podporu profesních norem a samoregulaci pro náš sektor a snažíme se podporovat, rozvíjet a obhajovat roli a hodnotu datové analytiky, výzkumu trhu a veřejného mínění ve vysvětlování důležitých otázek a napomáhaní účinnému rozhodování.

Kodex ICC/ESOMAR a všechny seberegulační dokumenty ESOMAR jsou dostupné na www.esomar.org.

ESOMAR: Finn Raben, F.Raben@esomar.org

Mezinárodní kodex ICC_ESOMAR_CZ.pdf
ICC_ESOMAR International Code_English.pdf