Standardy > Certifikace SIMAR

Co splňuje certifikovaná agentura

Agentury se zavazují dodržovat výzkumné Desatero ochrany osobních údajů a od roku 2024 také principy obsažené v pravidlech Dotazníku na pohodu. Agentury mohou v těchto oblastech získat certifikaci SIMAR.

Iniciativa PRO VÝZKUM podporuje ochotu lidí účastnit se výzkumných šetření. Chceme ujistit respondenty, že jejich osobní údaje jsou ve výzkumné agentuře v bezpečí, výzkumné projekty se realizují co nejšetrněji a výstupy výzkumných projektů slouží ku prospěchu společnosti a rozvoji ekonomiky České republiky. To je pevný základ pro další rozvoj celého našeho oboru, na kterém můžeme dále stavět.


Desatero PRO VÝZKUM

V oblasti ochrany osobních údajů ve spolupráci se zapojenými agenturami zdůrazňujeme rozdíl mezi výzkumem trhu a veřejného mínění a technikami přímého prodeje. Zavazujeme se transparentně informovat respondenty o užití a zacházení s údaji, získaná data důsledně chráníme a při první možné příležitosti anonymizujeme. Výzkumníci jsou také připraveni respondentům ukázat, jak výzkum pomáhá společnosti a ekonomice.


Dotazník na pohodu

V oblasti šetrné realizace výzkumných projektů podporujeme v principech Dotazníku na pohodu mimo jiné testování dotazníku před spuštěním, monitorování délky dotazování a spokojenosti respondentů s dotazníkem, pozornost také věnujeme různým technikám, které ulehčují respondentům odpovídání. 

Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR uděluje agentuře právo používat prvky iniciativy PRO VÝZKUM. Právo na užití má členská agentura SIMAR, která splní podmínky Desatera PRO VÝZKUM a Dotazníku na pohodu.


Certifikace SIMAR


SIMAR také realizuje certifikaci, certifikované agentury mají právo používat speciální certifikační logo. Dodržování pravidel v členských agenturách SIMAR pravidelné kontroluje a koordinuje vzdělávací aktivity v této oblasti.

Certifikaci PRO VÝZKUM již obdržely členské agentury: Data Collect, Ipsos, Nielsen Admosphere, NMS Market Research, ResSOLUTION Group, STEM, STEM/MARK a Talk Online Panel.