O SIMAR > Zásady ochrany osobních údajů SIMAR

Zásady ochrany osobních údajů SIMAR

Toto prohlášení se týká zpracování osobních údajů členů a přátel SIMAR.

 

Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění je nezisková organizace, která podporuje, propaguje a obohacuje výzkum trhu, výzkum veřejného mínění, sociologický výzkum a oblast datové analytiky. Více informací o SIMAR naleznete zde

Váš kontakt jsme získali na základě vašeho členství v SIMAR, díky spolupráci se SIMAR, při vaší účasti na našich akcích, na základě osobního setkání nebo při vzájemné komunikaci o výzkumu trhu a veřejného mínění, případně na základě vašeho zájmu o naše newslettery. 

Napíšeme vám čas od času o novinkách, vzdělávání, nebo vás zahrneme do našeho oborového výzkumu:

  • novinky a trendy v oblasti výzkumu trhu -  měsíční výzkumný DJ a informace o výzkumném oboru, např. výroční výzkumná zpráva
  • informace o vzdělávacích akcích - připravované a proběhlé semináře, které SIMAR organizuje nebo je jejich partnerem
  • ankety či výzkumná šetření o vašem pohledu na stav výzkumného trhu

Členové a partneři SIMAR dostávají také komunikaci související s členstvím v SIMAR a aktivitami sdružení, nebo informace vyplývající ze spolupráce s ESOMAR. 

Jaké osobní údaje zpracováváme

Jméno, příjmení, společnost a pracovní pozice, e-mail a telefonní číslo a další organizační údaje v případě, že se registrujete na naše semináře. Na akcích SIMAR fotíme a z prezentací pořizujeme videonahrávky, které uveřejňujeme na stránkách SIMAR a používáme k další propagaci činnosti sdružení a oboru. Pro účely měření efektivity naší komunikace používáme statistické a analytické nástroje (např. Google Analytics).

Osobní údaje si ponecháme po dobu trvání vašeho členství v SIMAR nebo naší spolupráce. V případě, že vás informace o oboru budou zajímat, budete je dostávat, dokud si tak budete přát. 

Vaše práva

Na vaši žádost vymažeme nebo anonymizujeme osobní údaje tak, aby vás již neidentifikovaly, pokud však nejsme ze zákona oprávnění či povinni si určité osobní údaje ponechat, například v souvislosti s daňovými a účetními povinnostmi.

Z našeho e-mail listu se můžete odhlásit, pokud vyplníte jednoduchý formulář v těle e-mailu, nebo napíšete na simar@simar.cz a sdělíte svou kontaktní e-mailovou adresu a jméno. Na této e-mailové adrese vám také pomůžeme, pokud budete potřebovat své kontaktní údaje změnit.

S kým osobní údaje sdílíme

Osobní údaje při přípravě komunikace zpracovává tým SIMAR (tajemnice a výkonná ředitelka) a používáme e-mail nástroj, databáze je uložena v zaheslovaném počítači. Organizátorům společných vzdělávacích akcí poskytujeme seznam účastníků a prezentujících (jméno, příjmení, firma).