O SIMAR > Výroční zprávy

Výroční zprávy

Sdružení SIMAR pravidelně publikuje výroční zprávy o stavu výzkumného trhu v České republice.  
 
V ročence naleznete informace o obratech výzkumného trhu, žebříček agentur, očekávání budoucího vývoje a využití výzkumných metod u nás i dalších vybraných zemích.
 
Můžete si rovněž přečíst více činnosti SIMAR v jednotlivých letech nebo o tom, jak vypadal daný rok v členských agenturách.