O SIMAR > Členství v SIMAR

Členství v SIMAR

Uvítáme další členy, kteří se zaváží k dodržování metodických standardů SIMAR a našemu etickému kodexu.

Nejméně 2/3 tržeb uchazeče v minulém kalendářním roce musí pocházet z výzkumu trhu a veřejného mínění. Ke vstupu je třeba doporučení dvou členských agentur. Členství musí odsouhlasit nadpoloviční většina členů SIMAR. 

Více informací o vstupu nové agentury, právech a povinnostech členů SIMAR naleznete zde. Přihlášku k členství pak zde.

Seznam členských agentur SIMAR je zde