Čerstvě namleto > Znehodnocené volby? Voliči k urnám přijdou navzdory koronaviru. Odklad si lidé nepřejí

Znehodnocené volby? Voliči k urnám přijdou navzdory koronaviru. Odklad si lidé nepřejí

Zájem o říjnové volby do zastupitelstev krajů a do Senátu je poměrně velký, ať už navzdory současné epidemiologické situaci, nebo právě kvůli ní. Ta má vliv na rozhodování o účasti ve volbách u přibližně čtvrtiny dotázaných. Šetření agentury STEM/MARK mezi potenciálními voliči v ekonomicky aktivním věku (18-64 let) také ukázalo, že většina lidí si nepřeje odklad voleb.

Účast v podzimních volbách, ať už krajských, senátních, či obou, deklarují dvě třetiny oslovených občanů ve věku 18-64 let – 42 % se chystá zúčastnit rozhodně, 25 % spíše, dalších 10 % neví. „Dle našich zkušeností se nedá očekávat, že by reálná účast dosáhla takového čísla. Skutečná volební účast se většinou sotva přiblíží podílu pevně rozhodnutých respondentů, tedy oněm 42 %, u voleb druhého řádu to bývá ještě o trochu méně“ upřesňuje analytik agentury STEM/MARK David Frič. I tak by však účast v letošních volbách do krajských zastupitelstev byla jedna z nejvyšších v dosavadní historii. Doposud nejvyšší byla v roce 2008, a sice 40 %.

Na rozhodování nezanedbatelné části potenciálních voličů má přitom vliv aktuální stav šíření koronaviru v České republice. Celá čtvrtina respondentů uvedla, že současná epidemiologická situace má vliv na jejich rozhodování o tom, zda jít volit, či nikoliv. Nejčastěji řeší toto dilema dotázaní, kteří uvedli, že se „spíše“ voleb zúčastní. „To jsou právě tací lidé, kteří volební účast reálně zvažují, ale současná situace je může odradit,“ říká David Frič z agentury STEM/MARK. Na naprostou většinu rozhodnutých voličů i nevoličů šíření nemoci covid-19 vliv nemá.

Většina respondentů odhodlaných se voleb zúčastnit zvažuje i alternativní způsoby volby, pokud by byli nuceni v termínu voleb zůstat v domácí karanténě. Karanténa by opět odradila spíše občany, kteří o své volební účasti stále ještě váhají.

V otázce, jaký alternativní způsob volby by voliči zvažovali, jsou rozděleni téměř napůl. 53 % z nich by preferovalo hlasování z auta u volebního stanoviště (tzv. drive-in hlasování) a 47 % by upřednostnilo hlasování do zvláštní přenosné volební schránky. Pro oba způsoby hlasování je nutné předložit potvrzení o nařízené karanténě. Třetí schválený alternativní způsob hlasování se týká hygienou uzavřených zařízení typu domovů pro seniory, ti pak mají možnost hlasovat přímo v jejich zařízeních po vytvoření zvláštních volebních okrsků.

Odklad voleb za současné situace si většina lidí nepřeje. K pozdějšímu termínu voleb se přiklání jen 18 % respondentů, mezi ženami je tento podíl mírně vyšší a výrazně vyšší je přirozeně také mezi těmi, na jejichž rozhodování o účasti ve volbách má současná situace vliv. Dotázaní, kteří jsou rozhodnutí přijít k volbám, jsou ze čtyř pětin proti odkladu, pro odklad se vyslovilo jen 12 % z nich.

Výzkumu agentury STEM/MARK uskutečněného prostřednictvím online dotazování na Českém národním panelu se zúčastnilo 502 osob reprezentujících internetovou populaci ve věku 18 až 64 let. Šetření probíhalo mezi 11. a 15. zářím 2020.

Kontakt: David Frič, fric@stemmark.cz, telefon: 724 433 876.

Tisková zpráva: Znehodnocené volby? Voliči k urnám přijdou navzdory koronaviru. Odklad si lidé nepřejí