Čerstvě namleto > Více než polovina Čechů odmítá očkování proti covidu-19

Více než polovina Čechů odmítá očkování proti covidu-19

Vědci po celém světě se již několik měsíců snaží vyvinout vakcínu proti onemocnění covid-19. Šetření výzkumné agentury STEM/MARK mezi obyvateli ve věku 18–64 let však ukázalo, že o případné očkování v současnosti není ze strany české veřejnosti příliš velký zájem. Lidé zatím nemají důvěru v její účinnost a bezpečnost. Při nutnosti platit si vakcínu z vlastních prostředků jsou ochotní podstoupit očkování dokonce jen tři z deseti Čechů.

Větší ochota nechat se očkovat panuje u obyvatel Prahy

Méně než polovina dotázaných deklarovala ochotu nechat se proti onemocnění covid-19 očkovat, přičemž jen čtvrtina je o tomto rozhodnutí přesvědčena. „Ve srovnání s jinými oblastmi státu jsou očkování nejvíce nakloněni obyvatelé hlavního města Prahy, kteří si zřejmě uvědomují, že žijí v nejpostiženějším regionu a denně se potkávají s největším počtem potenciálně nakažených,“ říká analytik agentury STEM/MARK Radek Pileček.

Graf 1: Očekává se, že příští rok by mohla být k dispozici vakcína proti onemocnění covid-19. Byl(a) byste ochotný/á nechat se očkovat proti této nemoc

Dokud nebude vakcína ověřená a bezpečná, lidé k ní budou skeptičtí

K nejčastěji zmiňovaným kritériím, které by měla vakcína splňovat, se řadila především její bezpečnost a dostatečná ověřenost ve smyslu velkého počtu provedených klinických testů, včetně vyloučení možných vedlejších účinků. „Mezi hlavní důvody, proč by se respondenti proti koronaviru očkovat nenechali, patří kromě výše uvedených faktorů zejména obecná nedůvěra v očkování jako takové (u 22 % respondentů), ale například i skutečnost, že onemocnění covid-19 nepovažují za závažné, proto shledávají potenciální očkování jako nedůležité a neopodstatněné. To uvedlo 17 % dotázaných,“ upřesňuje Pileček.

Graf 2: Z jakého důvodu byste nepodstoupil(a) očkování proti nemoci covid-19?

Nutnost hradit si očkování z vlastních peněz je dalším odrazujícím faktorem

Pokud by si lidé museli za vakcínu platit sami, nejistota v otázce ochoty nechat se očkovat ještě značně narůstá. Podíl těch, kteří by i v tomto případě byli o svém kladném rozhodnutí přesvědčeni, se již pohybuje pouze v jednotkách procent. Naopak 20 % respondentů, kteří možnost očkování proti nemoci covid-19 nevylučují, by při nutnosti hradit si vakcínu z vlastních peněz rozhodně odmítlo. Více než dvě třetiny oslovených výzkumem STEM/MARK nemají jednoznačný názor – buď dosud nejsou rozhodnutí, nebo by jim záleželo na konkrétní ceně za vakcínu. Ke kladnému stanovisku se v této situaci přiklání celkem 39 % respondentů, jež očkování zcela neodmítají. Z celkového vzorku dotázaných je to jen 30 %.

Graf 3: Byl(a) byste ochotný/á nechat se očkovat proti nemoci covid-19, pokud byste si musel(a) vakcínu hradit sám/sama?

Za vakcínu maximálně 500 korun, ani bohatí by nechtěli platit více

Pětina Čechů by za vakcínu nezaplatila více než 200 Kč. Téměř polovina respondentů, kteří nevylučují možnost nechat se očkovat a zaplatit si za vakcínu sami, uvedla jako přijatelnou cenu za očkování proti covidu-19 částku v rozmezí 200 až 500 korun. O poznání méně lidí by se smířilo s cenou vyšší. Častěji se jedná o ženy a příslušníky nejmladší věkové skupiny (18–29 let). Cena nad 1 000 Kč je přijatelná jen pro 14 % dotázaných. "Zdálo by se logické, že lidé z domácností s vyššími příjmy budou ochotni zaplatit za vakcínu vyšší částku, avšak tuto souvislost průzkum nepotvrdil,“ doplňuje Radek Pileček z agentury STEM/MARK.

Graf 4: Jaká cena za vakcínu by pro Vás byla přijatelná?

Zatím o očkování velký zájem není, ale brzy může být všechno jinak

Ve výsledku se ukazuje, že pouze 3 z 10 Čechů by se k očkování přiklonili i za předpokladu, že by si vakcínu hradili individuálně, jak to v případě obyvatel do 65 let ministerstvo zdravotnictví plánuje. „Situace kolem koronavirové epidemie je ovšem velice proměnlivá, stejně jako i nálady ve společnosti a postoje obyvatel k jejímu šíření. I postoj k vakcíně a možnosti nechat se očkovat se může u části populace brzy změnit v návaznosti na případný rychlý nárůst počtu zemřelých s nemocí covid-19,“ komentuje závěrem analytik výzkumné agentury STEM/MARK Radek Pileček.

Výzkumu agentury STEM/MARK uskutečněného prostřednictvím online dotazování na Českém národním panelu se zúčastnilo 502 osob reprezentujících internetovou populaci ve věku 18 až 64 let. Šetření probíhalo mezi 11. a 15. zářím 2020.


Kontakt: Radek Pileček, pilecek@stemmark.cz, tel.: 734 832 682.

Tisková zpráva: Více než polovina Čechů odmítá očkování proti covidu-19