Čerstvě namleto > V prvních třech kvartálech roku 2020 byl nejsilnějším inzerentem Růžovýslon.cz

V prvních třech kvartálech roku 2020 byl nejsilnějším inzerentem Růžovýslon.cz

Výzkumná agentura Nielsen Admosphere připravila v rámci svého měsíčního seriálu krátkých zpráv z monitoringu reklamy Ad Intel přehled největších inzerentů z řad firemních značek v segmentu erotických pomůcek v období leden–září 2020. Hodnoty odpovídají ceníkovým cenám inzerce.

V příštím vydání se zaměříme na segment farmaceutik.

Monitoring reklamy Ad Intel společnosti Nielsen Admosphere přináší ucelený a strukturovaný přehled o tuzemské reklamě napříč celou mediální sférou. V České republice funguje již od roku 2010. Data jsou získávána jednak nezávislým (televize, tisk, rozhlas) a jednak deklarativním (OOH, internet) sběrem. Sběr i analýza probíhají na základě transparentních metodologických postupů. Více informací přináší webová stránka adintel.nielsen-admosphere.cz.

Kontakt:

Tisková zpráva: V prvních třech kvartálech roku 2020 byl nejsilnějším inzerentem Růžovýslon.cz