Čerstvě namleto > Tři čtvrtiny Čechů aktivních online vnímají globální oteplování jako hrozbu. Uvítali by více diskuzí ve veřejném prostoru

Tři čtvrtiny Čechů aktivních online vnímají globální oteplování jako hrozbu. Uvítali by více diskuzí ve veřejném prostoru

Podle tří čtvrtin Čechů aktivních na internetu představuje globální oteplování pro lidstvo reálnou hrozbu. Velká část společnosti si také myslí, že by téma mělo být šířeji mediálně i politicky diskutováno, 65 % zároveň aktivně sleduje informace týkající se této problematiky. Více než 70 % Čechů se také shodne na tom, že je nejvyšší čas na zapojení konkrétních řešení globálního oteplování, než dojde k nevratným škodám.

Výzkum realizovala společnost Nielsen Admosphere metodou online sběru na vzorku pěti set respondentů z internetové populace Českého národního panelu starších 15 let.

Globální oteplování vnímá jako reálnou hrozbu pro lidstvo celkem 76 % dotázaných starších 15 let. Oproti tomu pouhých 11 % české internetové populace si myslí, že globální oteplování hrozbou není, 13 % pak vybralo možnost „Nevím“. Nejčastěji označují globální oteplování za hrozbu lidé ve věku od 15 do 34 let (89 %) a lidé s vyšším vzděláním (83 %), v nejmenší míře zase lidé z nejstarší věkové skupiny 45 a více let (70 %) a lidé s nejnižším dosaženým vzděláním (71 %).

V jedné části výzkumu také respondenti uváděli, do jaké míry souhlasí s několika předloženými výroky (objevujícími se v některých médiích nebo na sociálních sítích). Například s tím, že je globální oteplování mýtus využívaný pro zlepšení veřejného obrazu organizací, firem nebo veřejných osobností, souhlasí jen 14 % respondentů. Skoro dvě třetiny s tím naopak nesouhlasí. Zároveň však až 37 % internetové populace vyjádřilo souhlas s tvrzením, že je globální oteplování zneužíváno pro vytváření a získávání dotací na „ekologické“ produkty a projekty. Celkem 71 % všech dotázaných se však zároveň shodne na tom, že už je nejvyšší čas na zapojení konkrétních řešení globálního oteplování, jelikož hrozí nevratné poškození ekosystému Země.

Jak se zapojujeme?

Téměř dvě třetiny Čechů aktivních na internetu (62 %) uvádí, že se sami snaží nějakým způsobem přispět ke snížení míry globálního oteplování (19 % „ano“ a 43 % „spíše ano“). Častěji se tato odpověď vyskytuje ve skupině respondentů s vyšším vzděláním (70 %), nejméně často naopak ve skupině s nejnižším vzděláním (57 %)

Zjišťovali jsme také, jakými konkrétními způsoby respondenti tuto svoji snahu projevují. Nejčastěji třídí odpad (93 %), omezují jízdu motorovými dopravními prostředky (51 %) nebo omezují či úplné vylučují nákupy v obchodech s tzv. fast fashion – tedy levnou a lehce dostupnou módou, která se vyrábí v obrovském množství bez ohledu na životní prostředí či pracovní podmínky zaměstnanců (35 %). Naopak mezi nejméně využívané způsoby patří účast v organizacích zasazujících se o zastavení či zpomalení globálního oteplování (4 %) a účast na demonstracích či stávkách, které se snaží zvýšit povědomí o problematice globálního oteplování (3 %).

Respondenti měli u této otázky také možnost vypsat vlastní odpovědi, pokud se neztotožňovali s žádnou možností z výběru nebo chtěli nějakou přidat (využila ji přitom 4 % dotázaných). Vyskytly se zde další zajímavé možnosti, jak přispět k omezení dopadů globálního oteplování nebo podpořit životní prostředí jako takové: mezi nimi například setí plodin podporujících hmyz, podpora železniční dopravy, omezení spotřeby a omezení produkce odpadu nebo používání automobilu s LPG pohonem a projektování udržitelné architektury.

Problematika má mít větší mediální i politický prostor

Češi, kteří jsou aktivní na internetu, by dle výsledků výzkumu dále uvítali, aby byla problematika globálního oteplování častěji zařazena do programu médií, například v podobě naučných pořadů, odborných článků, aktuálních zpráv a podobně – uvedly to skoro dvě třetiny dotázaných (64 %). To hezky dokresluje zjištění z jiné otázky, ve které 65 % Čechů uvedlo, že aktivně sleduje aktuální informace týkající se tohoto tématu. Data tedy poukazují na to, že problematika Čechy zajímá, ale informace by podle nich mohly být dostupnější.

Téma globálního oteplování by podle internetových Čechů ale nemělo být diskutovanější pouze mediálně. Více než polovina Čechů (55 %) uvedla, že by uvítali, aby bylo téma více diskutováno politicky – tedy aby se stalo významnější součástí předvolebních kampaní a programů, politických debat a podobně.

Kontakt:

Tisková zpráva: Tři čtvrtiny Čechů aktivních online vnímají globální oteplování jako hrozbu. Uvítali by více diskuzí ve veřejném prostoru