Čerstvě namleto > Služby sdílené dopravy využívají v Česku nejčastěji mladí, podobně jako MHD

Služby sdílené dopravy využívají v Česku nejčastěji mladí, podobně jako MHD

Služby sdílené dopravy, jako jsou carsharing nebo sdílená kola, v české internetové populaci už někdy využili zejména mladší respondenti a lidé z velkých měst. Nejběžnějším způsobem pohybu po obci, v níž bydlí, je však pro dvě pětiny Čechů chůze. Čtvrtina nejčastěji volí MHD, přičemž mezi lidmi ve věku 15 až 34 let je to téměř polovina. Další čtvrtina nejčastěji jezdí autem.

Výzkum realizovala výzkumná agentura ResSOLUTION Group na vzorku pětistovky respondentů české internetové populace z Českého národního panelu ve věku 15 let a více.

Chcete se také účastnit podobných výzkumů, nebo víte o někom, kdo by o to měl zájem? Profil na Českém národním panelu si může každý vytvořit zde.

Více než dvě pětiny respondentů (44 %) uvedly, že v místě svého bydliště mají možnost využít služeb sdílené přepravy, tedy sdílená kola, koloběžky nebo automobily. Dostupnost sdílených dopravních prostředků deklarují ve větší míře respondenti z Prahy a Středočeského kraje (64 %) než ti z Moravy (47 %) nebo Čech (28 %).

Službu sdílené dopravy už někdy využilo 18 % internetových Čechů, přičemž mezi mladými lidmi (z věkové kategorie 15–34 let) je to 38 %. 

Pohyb po městě

Ze způsobů, jak se pohybovat po městě (resp. obci), kde bydlí, je mezi Čechy aktivními na internetu nejběžnější chůze. Pěšky nejčastěji chodí 38 %, v největší míře tak odpovídali lidé žijící na vesnicích (48 %) a v malých a středních městech (43 %). Naopak ve velkých městech je chůze nejčastější způsob pohybu pouze pro 11 % Čechů.

Druhou obecně nejvyužívanější možností přepravy je městská hromadná doprava (26 %). Mezi Čechy žijícími ve velkých městech je však tento způsob dopravy na prvním místě – MHD v této skupině nejčastěji volí 65 % dotázaných – a stejně tak Češi ve věku od 15 do 34 let (48 %). Značný rozdíl je také mezi Prahou a Středočeským krajem ve srovnání se zbytkem republiky. Téměř polovina respondentů žijících v Praze a jejím okolí využívá MHD nejčastěji, zatímco u lidí z ostatních regionů Česka jde o nejčastější prostředek pro méně než pětinu.

Třetí nejvyužívanější varianta přepravy po městě či obci je automobil, který uvedla jedna čtvrtina dotázaných. 7 % jako nejčastější způsob přepravy uvedlo jízdní kolo.

'
Kontakt:

Tisková zpráva: Služby sdílené dopravy využívají v Česku nejčastěji mladí, podobně jako MHD