Čerstvě namleto > Slováci a zoznamovanie online: Najčastejšie hľadajú vzťah, ale často tiež len komunikáciu online

Slováci a zoznamovanie online: Najčastejšie hľadajú vzťah, ale často tiež len komunikáciu online

Jedna z oblastí, ktorej možnosti internet významne rozšíril, je zoznamovanie. V dnešnej zložitej dobe naviac môže zoznamovanie a vôbec komunikácia online ľuďom pomôcť od pocitu osamelosti, ktorý podľa najnovšieho výskumu Nielsen Admosphere Slovakia aktuálne zažíva 59 % Slovákov.

Všeobecne sa už niekedy pokúsili zoznámiť online o niečo viac než dve pätiny internetových respondentov. Najviac im pritom šlo o naviazanie partnerského vzťahu, ale pomerne často využili títo respondenti zoznamovacie weby alebo aplikácie proste len k prehliadaniu fotiek alebo na komunikáciu online – bez zámeru sa s niekým stretnúť. Štvrtina si pomocou internetu dokonca našla svojho súčasného partnera.

Výskum Nielsen Admosphere Slovakia sa uskutočnil metódou online zberu dát na prelome októbra a novembra na vzorke päťsto respondentov z aktívnej internetovej populácie staršej ako 15 rokov zo Slovenského národného panela.

V súčasnej dobe pandémie COVID-19 a s ňou súvisiacimi nariadeniami, ktoré obmedzujú voľný pohyb osôb, sa rad ľudí cíti osamelo. Vo výskume sa 22 % respondentov prihlásilo k veľkej osamelosti (vo väčšej miere ženy), 37 % sa potom cíti čiastočne osamelých. O niečo viac než tretina naopak necíti osamelosť vôbec a 6 % nevie alebo sa nad pocitom samoty nezamýšľalo. Z vekových skupín sa osamelo cítia vo zvýšenej miere respondenti vo veku 15–24 rokov.

Výskum sa ďalej zameriaval na oblasť zoznamovania sa cez internet. Týmto spôsobom sa už niekedy pokúsilo nadviazať vzťah 43 % Slovákov aktívnych na internete. Vo vekovej skupine 15–34 rokov to pritom už vyskúšalo necelých 60 % opýtaných, z 35–44 ročných 42 % a s vyšším vekom toto percento postupne klesá.

Najčastejšie sa ľudia snažia pomocou zoznamovacích webov alebo aplikácií nájsť vzťah: odpovedalo tak 49 % tých, ktorí už sa niekedy zoznamovali online. Vedú v tom muži pred ženami. Nemalé percento (presne tretina) však využíva týchto online možností k prehliadaniu fotiek ľudí, prípadne ku komunikácií online – nestoja teda nutne o stretnutie. Štvrtina hľadá pomocou zoznamovacích webov a aplikácií niekoho na spoločný program, teda skôr kamarátstvo, a 18 % priznáva, že takto hľadá niekoho iba na sex na jednu noc (maximálne niekoľko málo nocí). Túto možnosť vybralo 29 % mužov a iba 5 % žien.

Štvrtina respondentov, ktorí majú skúsenosť so zoznamovaním sa online, odpovedala, že si našla svojho súčasného partnera práve pomocou zoznamovacieho webu alebo aplikácie.

Za najlepšie online weby či aplikácie k nájdeniu vzťahu považujú tí, ktorí sa už niekedy zoznámili online, na prvom mieste služby Azet/Pokec/Zoznamka.sk (22 %). Na druhom mieste Badoo (13 %) a na treťom Facebook (8 %).

Celosvetovo úspešnú aplikáciu Tinder momentálne aktívne používa len 7 % oslovených ľudí, ktorí sa už niekedy zoznámili online, čo je ale zároveň o 5 percentných bodov viac než minulý rok. Len 5 % ju považuje za najlepšiu službu k nadviazaniu vzťahu. 12 % odpovedalo, že aplikáciu Tinder v minulosti používalo, ale v súčasnosti ju už nevyužívajú. Ďalších 9 % s ňou skúsenosť nemá, ale plánuje ju v budúcnosti použiť. Zvyšné skoro tri štvrtiny internetových respondentov pri online zoznamovaní Tinder nikdy nepoužili, ani sa k tomu nechystajú. Túto odpoveď vo väčšej miere volili ženy.

Kontakt:

Tisková zpráva: Slováci a zoznamovanie online: Najčastejšie hľadajú vzťah, ale často tiež len komunikáciu online