Čerstvě namleto > Roste využívání sdílené ekonomiky, lidé očekávají hlavně finanční úsporu

Roste využívání sdílené ekonomiky, lidé očekávají hlavně finanční úsporu

Roste povědomí i využívání služeb sdílené ekonomiky. Nejznámější jsou Zonky, Uber a Airbnb. 4 z 10 Čechů nějakou službu vyzkoušely, nejčastěji Airbnb, Uber či Bolt. Hlavním důvodem využívání je finanční úspora, tři čtvrtiny Čechů očekávají sdílenou službu levnější než „klasickou“. Výsledky vyplývají z výzkumu agentury Ipsos.

Roste znalost značek, skokanem jsou Bolt a Airbnb 

V průběhu let roste znalost značek sdílené ekonomiky. Nejznámějšími zůstávají Zonky (79 %), Uber (67 %) a Airbnb (55 %). K nárůstu znalosti došlo nejvíce u značek BoltAirbnb a Liftago„Znalost i využívání jednotlivých služeb sdílené ekonomiky je vyšší mezi mladými lidmi, lidmi s vysokoškolským vzděláním a také mezi lidmi z velkých měst, kde je nabídka těchto služeb větší,“ říká Markéta Kneblíková, manažerka komunikace Ipsos.

Znalost samotného pojmu sdílená ekonomika se v čase nemění, zná ho třetina populace. Dříve si lidé sdílenou ekonomiku spojovali nejvíce s pronájmem bydlení, nyní se spontánní asociace pojí více s půjčováním aut.

4 z 10 Čechů nějakou službu využili, nejčastěji kvůli finanční úspoře

43 % Čechů má zkušenost s některou ze služeb sdílené ekonomiky, oproti roku 2019 je to nárůst o 8 procentních bodů. Nejvíce využívanými službami jsou Airbnb (16 %), Uber (15 %) a Bolt (14 %). „Nejčastějším důvodem využívání služeb sdílené ekonomiky je finanční úspora; 3 ze 4 Čechů očekávají, že služby sdílené ekonomiky budou levnější než „klasická“ služba. Čtvrtina populace také ráda zkouší nové věci. Mladí lidé častěji jako důvod využívání akcentovali ekologické důvody i vyšší kvalitu služeb,“ dodává Markéta Kneblíková.

Důvodem, proč lidé služby nevyužívají, je nedostupnost v místě bydliště, což uvádějí zejména obyvatelé malých měst. Hlavně starší lidé pak mají obavu ze sdílení s cizími lidmi.

Oproti předešlým letům významně poklesla neznalost služeb jako důvod jejich nevyužívání. 

Lidé využívající dopravní, ubytovací či stravovací sdílené služby je většinou neplánují přestat využívat. Jinak tomu je u Zonky, kterou 46 % lidí, kteří se značkou mají zkušenost, přestalo využívat. Bezmála pětina ji pak plánuje přestat využívat v brzké době.

Nejčastějším důvodem, proč lidé přestali či plánují přestat využívat službu, je její nepotřebnost, nalezení lepší alternativy či finanční náročnost služby. Pozitivní přínos sdílené ekonomiky pro Českou republiku vnímá více než polovina populace, což je růst oproti roku 2018. 


V případě zájmu o detailní výsledky výzkumu kontaktujte, prosím, Markétu Kneblíkovou.

 Více podrobností naleznete zde.


O výzkumu: 

Výzkum byl realizován v červnu 2023 na reprezentativním vzorku internetové populace ČR ve věku 18–65 let. Celkem se ho zúčastnilo 1 041 respondentů. Výzkum byl realizován pomocí Ipsos online panelu Populace.cz. Předchozí vlnu výzkumu z roku 2020 najdete zde.