Čerstvě namleto > Rodiče deváťáků ve výzkumu o přijímačkách: „Aktuální situace je problematická, učivo ZŠ nestačí“

Rodiče deváťáků ve výzkumu o přijímačkách: „Aktuální situace je problematická, učivo ZŠ nestačí“

Velká část rodičů dětí, které letos skládaly jednotnou přijímací zkoušku na střední školu od Cermatu, považuje aktuální situaci kolem přijímaček za problematickou. Přípravu na jednotné přijímačky v rámci běžné výuky ZŠ však větší část rodičů hodnotí pozitivně, i když nezanedbatelná část je v otázce nerozhodná.

Většina si pak navíc myslí, že na znalosti potřebné pro testy Cermatu dětem učivo ZŠ nestačí. Přijímací proces je navíc stresující a náročný, a to pro celou rodinu, jak potvrzuje každý druhý rodič současného deváťáka. Pro řadu rodin představuje náročnost i finanční: skoro polovina rodičů hradila deváťákům přípravu v podobě kurzů. I přes to všechno ale více než polovina rodičů považuje systém jednotných přijímacích testů na SŠ za spravedlivý.

Výzkum realizovaný společností ResSOLUTION Group přináší letos vůbec první reprezentativní výsledky shrnující zkušenosti a hodnocení přijímacího řízení na střední školy. Uskutečnil se na vzorku více než 600 rodičů dětí ve věku 14–16 let, které jsou letos v 9. třídě nebo 4. ročníku víceletého gymnázia. Dotazovaní rodiče jsou součástí české internetové populace Českého národního panelu.

Na tom, že je aktuální situace kolem přijímacích řízení z 9. tříd na střední školy problematická, se shodlo 69 % rodičů, jejichž dítě letos skládalo jednotné přijímačky od Cermatu. V Praze a Středočeský kraj podíl dosahuje dokonce 80 % (ve zbylé oblasti Čech je to 67 % a na Moravě 64 %). Problémem je dle těchto rodičů hlavně počet míst na středních školách (77 %; nejčastěji zmiňován obyvateli vesnic a velkých měst), mezi dalšími jsou provázanost učiva základní školy a požadovaných znalostí v rámci testu Cermatu (52 %; nejčastěji tak odpovídali lidé z vesnic) nebo úroveň a náročnost těchto testů (47 %; nejčastěji zmiňována obyvateli malých a středních měst).

Při otázce na vnímání systému podávání dvou přihlášek v rámci prvního kola přijímaček na SŠ se navíc skoro polovina (47 %) rodičů dětí, které skládaly jednotné přijímačky, shodla, že je současné nastavení stresující a omezující. S velikostí místa bydliště dítěte tento názor zesiluje (vesnice 41 %, malá a střední města 48 % a velká města dokonce 55 %).

ZŠ se snaží, ale předepsané učivo na Cermat nestačí

I přes vysokou míru kritiky aktuální situace však řada rodičů, jejichž dítě letos skládalo zkoušku od Cermatu (42 %), hodnotí pozitivně přípravu základních škol na přijímačky v rámci běžné výuky. Špatně ji hodnotí 28 % a nerozhodných je 31 %. S tvrzením, že vše, co děti potřebují znát při jednotných přijímacích zkouškách, je naučí během základní školy, však v jiné otázce souhlasilo jen 39 % rodičů, zbylých 61 % bylo proti. Negativnější byli v obou případech respondenti z velkých měst.

Zajímavostí také je, že ačkoli jsou rodiče k situaci kritičtí, dle 57 % je systém jednotných přijímacích zkoušek spravedlivý. Častěji mají tento názor obyvatelé vesnic a menších měst, ve velkých městech naopak ve větší míře s tímto tvrzením nesouhlasí.

Neplacená a placená příprava

Základní školy podle rodičů nejčastěji nabízely v rámci přípravy na přijímací zkoušky bezplatné doučování nebo kurz z matematiky (42 %). Podobné procento (41 %) ve výzkumu uvedlo, že matematika v deváté třídě se na škole jejich dítěte soustředila na přípravu na testy Cermatu. U češtiny byly tyto možnosti o něco méně časté (36 % rodičů uvedlo, že ZŠ připravovala na testy v rámci výuky v deváté třídě a dle 35 % škola nabízela bezplatná doučování).

Pro placenou přípravu se dle výzkumu ResSOLUTION Group letos rozhodlo 47 % rodičů, jejichž dítě skládalo jednotné přijímací zkoušky. Nejčastěji šlo o individuální doučování (37 %), doučování nebo kurz organizovaný střední školou (31 %) nebo kurz organizovaný jiným subjektem (28 %). Výrazně častěji se k placené přípravě uchýlili respondenti z velkých měst, v rámci ČR tedy hlavně z Prahy a Středočeského kraje, kde jsou zároveň placené možnosti přípravy dostupnější. V těchto oblastech také děti častěji absolvovaly placenou přípravu mimo školy.

Ti, kteří žádné kurzy neplatili, nejčastěji uváděli, že se jejich děti připravovaly samostatně (54 %), 28 % se „spokojilo“ s neplacenou přípravou poskytovanou základní školou.

Proces přijímacího řízení deváťáků má samozřejmě také vliv na chod rodin. Jak ve výzkumu potvrdilo 56 % rodičů, jejichž dítě letos skládalo jednotné přijímačky, příprava byla náročná a stresující pro celou rodinu. Stejný podíl souhlasil s tvrzením, že příprava na přijímačky výrazně ovlivnila rodinný život.


Kontakt: 
Libuše Paterová, Head of Qualitative Research, tel.: +420 222 717 762, e-mail: libuse.paterova@ressolution.cz

Tisková zpráva: Rodiče deváťáků ve výzkumu o přijímačkách: „Aktuální situace je problematická, učivo ZŠ nestačí“