Čerstvě namleto > Razantnější opatření měla přijít dřív, chytrá karanténa nefunguje, míní česká veřejnost dle výzkumu STEM/MARK

Razantnější opatření měla přijít dřív, chytrá karanténa nefunguje, míní česká veřejnost dle výzkumu STEM/MARK

V říjnové orientační sondě agentury STEM/MARK na téma vnímání COVIDu-19, která probíhala těsně před zavedením zpřísňujících opatření, se ukázalo, že aplikaci eRouška si do svého chytrého telefonu stáhla zhruba pětina dotázaných. Podle většiny respondentů chytrá karanténa nefunguje.

Navzdory rostoucím číslům počtů nakažených se necítíme silně ohroženi, ale respekt máme zcela určitě. Opatření české vlády měla přijít už během letních měsíců. Není proto divu, že většina veřejnosti již nevkládá takovou důvěru v současnou vládu, jako tomu bylo na začátku pandemie v jarních měsících.

Ani nová verze aplikace e-rouška veřejnost nepřesvědčila ke stažení

Aplikace eRouška patří mezi jeden ze základních stavebních kamenů Chytré karantény. Po uvedení její první verze, která neměla valnou pověst, přišla nedávno verze druhá, fungující na jiném principu. Obavy uživatelů o zneužití osobních údajů a o samotnou funkčnost v české veřejném prostoru mohly poklesnout, jak je v současnosti patrné. V průzkumu se agentura STEM/MARK proto ptala respondentů, jestli ji mají ve svém chytrém telefonu staženou. Výsledky jsou poměrně jednoznačné, téměř tři čtvrtiny dotázaných aplikaci nemají.

S vnímáním Chytré karantény je to podobné. „Trasování lidí hygienickými stanicemi z důvodu zahlcení systému může trvat delší dobu, nařízená karanténa v takových případech ztrácí smysl a omezuje občany v možnosti vrátit se do zaměstnání. Pochybnosti o správném fungování Chytré karantény se tedy dají očekávat,“ komentuje výsledky analytik agentury Ondřej Klubal. Podle téměř 2/3 dotázaných systém trasování nefunguje, více se k tomuto tvrzení kloní muži. Ostatní spíše neumějí posoudit, než že by tento systém podporovali.

Veřejnost se COVIDem-19 necítí být silně ohrožena, respekt z něj ale má

I když většinovým pocitem je respekt s jistou dávkou obav, je tu i desetina populace cítící se být silně ohrožena – typicky jde o starší generaci. Naopak u mladých do 29 let je zvýšená tendence nemoc podceňovat.

Dobrovolným testováním prošlo 13 % dotázaných a s věkem se tento podíl zvyšuje. V souladu s oficiálními daty uvádí zhruba 1 procento, že u nich nemoc proběhla, další čtvrtina pak tuto možnost připouští bez potvrzení testem.

Důvěra ve vládu se od začátku pandemie snížila, většina lidí považuje opatření za opožděná

Dvě třetiny osob nejsou spokojeny se současnými kroky vlády. „Pouhá desetina mladých důvěřuje vládě v jejím počínání, u nejstarších osob je to téměř polovina. Kdybychom měli hodnotit celkovou situaci ve společnosti, tak lze na základě výsledků říci, že pouhá jedna pětina dotázaných věří, že současná vláda krizi zvládá,“ komentuje výsledky průzkumu Ondřej Klubal z agentury STEM/MARK.

Podle dvou třetin osob měla vláda opatření výrazněji korigovat už v letních měsících. Nadpoloviční většina udává, že jejich důvěra ve vládu za posledního půl roku, kdy trvá pandemie, se snížila (60%) a pro třetinu zůstává stejná. Zvýšení důvěry je zcela výjimečné.

Fungování ministerstva zdravotnictví se za nového ministra Romana Prymuly podle veřejnosti nezlepšilo

Ke konci září na postu ministra zdravotnictví proběhla personální výměna Adama Vojtěcha za Romana Prymulu, bývalého vládního zmocněnce pro vědu a výzkum ve zdravotnictví. Zásadní zlepšení fungování úřadu se ale s nástupem Romana Prymuly podle dotázaných nekoná. Více než dvě třetiny osob tvrdí, že vše zůstalo při starém nebo došlo dokonce ke zhoršení. „Negativní vnímání nového ministra se dalo očekávat. Jako epidemiolog přistupuje k nemoci razantně. Na toto hodnocení je ale brzy, teprve v budoucnu se ukáže, jaké dopady měla nově uvedená opatření a jaké hodnocení nový ministr od společnosti získá,“ přidává závěrem analytik Ondřej Klubal z agentury STEM/MARK.

Výzkumu agentury STEM/MARK uskutečněného prostřednictvím online dotazování na Českém národním panelu se zúčastnilo 510 osob reprezentujících internetovou populaci ve věku 18 až 64 let. Šetření probíhalo mezi 9. a 14. říjnem 2020.

Kontakt: Ondřej Klubal, email: klubal@stemmark.cz, telefon: 776651642

Tisková zpráva: Razantnější opatření měla přijít dřív, chytrá karanténa nefunguje, míní česká veřejnost dle výzkumu STEM/MARK