Čerstvě namleto > Projevy alergie zaznamenalo 9 z 10 Čechů

Projevy alergie zaznamenalo 9 z 10 Čechů

Jaká je v ČR situace ohledně alergií? Jak často se alergie v populaci vyskytují? Informace přináší Ipsos studie Léčba alergie v ČR.

Alergie je přehnaná, nepřiměřená reakce imunitního systému organismu na látky, se kterými se běžně setkáváme v našem prostředí. Spektrum projevů alergických reakcí je velmi široké, od banální rýmy až po závažné problémy. Počet alergiků v ČR je odhadován na 2,5 milionu osob.

Z výzkumu IPSOS vyplývá, že v posledních 12 měsících trpělo nějakým projevem alergie dokonce 90 % české populace. Nejčastěji se jednalo o alergickou rýmu či ucpaný nos, dále pak pálení očí.

Ačkoliv by se mohlo zdát, že se nejedná o závažný zdravotní problém, 2/3 alergiků vnímají projevy svého onemocnění jako obtěžující a 11 % deklarovalo, že je jejich alergie vyřadí z běžného fungování. Zároveň se jedná i o poměrně finančně náročnou záležitost – za přípravky k potlačení/minimalizaci symptomů průměrný alergik vydá 550 Kč.

Více informací přináší Ipsos volně prodejná studie Léčba alergie v ČR mapující výskyt alergie v populaci.

Studie odpovídá na následující otázky:

  • Jak často se alergie v české populaci vyskytují?
  • S jakými příznaky alergií česká populace bojuje?
  • Do jaké míry jsou projevy alergie obtěžující?
  • Řeší alergici své potíže přímo s lékařem, nebo raději konzultují s lékárníkem?
  • Jaká forma přípravku pro potlačení projevů alergie je pro české pacienty nejvíce vyhovující?
  • Jak finančně náročné je řešení alergie a jejích projevů?

 

Metodologie studie:

Výzkum byl realizován v červnu 2019 pomocí online panelu Ipsos. V první screeningové části byl dotázán reprezentativní vzorek populace ČR 18-65 let, n=1575 respondentů. Hlavní část dotazníku odpovídalo 525 respondentů, kteří v posledních 12 měsících trpěli nějakými alergickými projevy. Ti byli vybráni náhodným výběrem na základě výsledků ze screeningové části dotazníku.

V případě zájmu o bližší informace nebo volně prodejnou studii pište, prosím, na adresu: marketa.kneblikova@ipsos.com.