Čerstvě namleto > Prohlášení SIMAR k nákupu neprověřené databáze

Prohlášení SIMAR k nákupu neprověřené databáze

V tomto prohlášení regujeme na článek uveřejněný na serveru irozhlas.cz o kradených datech někdejšími zaměstnanci společnosti T-Mobile. Jejich část bez prověření zdroje zakoupil jeden z manažerů agentury STEM/MARK. K incidentu došlo na podzim 2016. Jednalo se o vážné pochybení, nákup neprověřené databáze je neslučitelný s etickými pravidly a kodexy, ke kterým se výzkumný obor zavazuje. 
 
SIMAR po nahlášení incidentu provedl v agentuře STEM/MARK audit. Agentura od počátku aktivně spolupracovala, poskytla veškeré podklady a přijala odpovídající opatření, která jasněji určují pravidla chování zaměstnanců při vyhodnocování nabídek externích subjektů. Manažer, který databázi koupil, ve firmě po tomto incidentu již nepracuje. Shodně s policejními odborníky, kteří prověřovali přítomnost databáze v IT systémech, SIMAR konstatoval, že databáze, která obsahovala telefonní kontakty a demografické údaje, nebyla nikdy použita. V reakci na tuto událost došlo k upřesnění oborových pravidel práce s databázemi. S takovými databázemi se ve výzkumu neobchodovalo a ani nadále neobchoduje. 


Hana Huntová, výkonná ředitelka SIMAR
30. července 2019