Čerstvě namleto > Produkty zdravé výživy nakupují aspoň několikrát měsíčně skoro dvě třetiny Čechů

Produkty zdravé výživy nakupují aspoň několikrát měsíčně skoro dvě třetiny Čechů

Téměř dvě třetiny internetových Čechů nakupují alespoň několikrát měsíčně potraviny spadající do kategorie zdravé výživy. Kupují je především kvůli jejich domnělé vyšší kvalitě, lepší chuti, ale také kvůli péči o své zdraví nebo kvůli dětem.

Výzkum realizovala výzkumná agentura Nielsen ve spolupráci s ResSOLUTION Group na vzorku 500 respondentů české internetové populace z Českého národního panelu ve věku 15 let a více.

Zdravá výživa je poměrně komplexní pojem a také naši respondenti si pod ním představují celou škálu věcí: od ovoce a zeleniny, cereálií, ořechů a podobně až po pestrou stravu a vyvážený jídelníček. Pokud se jedná o produkty spojené se zdravou výživou, nakupuje je podle svých slov 63 % internetových Čechů aspoň několikrát do měsíce. Lehce častěji je nakupují ženy (66 %) než muži (61 %), a četnost nákupu stoupá s rostoucím stupněm vzdělání či naopak klesá s rostoucím věkem respondentů.

Pokud lidé zdravou výživu nakupují, tak nejčastěji v supermarketech (89 %). Slušné zastoupení ale mají také lokální kamenné prodejny se zdravou výživou (44 %) nebo (kamenné) lékárny (31 %).

Zdravou výživu Češi nakupují především z toho důvodu, že jsou přesvědčeni o vyšší kvalitě těchto potravin (52 %) a jejich lepší chuti (36 %). Od častějšího nákupu je ale v mnoha případech odrazuje jejich vysoká cena (73 %).

Co se týče znalosti značek výrobců zdravé výživy, nejlépe je na tom značka EMCO, kterou si jednak respondenti nejčastěji sami spontánně vybavili (14 %), ale také ji nejčastěji označovali ve výběru značek jako tu, která je jim známá, nebo o ní už slyšeli (69 %). Velice dobré (podpořené) znalosti se těší také značky Nestlé (64 %) či Alpro (61 %). Obecně platí, že vybrané značky výrobců zdravé výživy znají častěji ženy než muži, s výjimkou značky Nutrend, která má u obou pohlaví stejnou podpořenou znalost (33 %). U mužů se Nutrend dokonce těší větší oblibě: častěji by značku zařadili mezi ty, u kterých by o nákupu uvažovali, častěji by pro ně byla tou jednou nejlepší značkou, kterou by nakonec k nákupu vybrali a také častěji u značky už v minulosti nějaký produkt zdravé výživy koupili.


Kontakt:

Tisková zpráva: Produkty zdravé výživy nakupují aspoň několikrát měsíčně skoro dvě třetiny Čechů