Čerstvě namleto > Představujeme nový standard SIMAR pro kvantitativní online výzkum

Představujeme nový standard SIMAR pro kvantitativní online výzkum

Když výzkum, tak pořádně!


Častým a oblíbeným nástrojem kvantitativních šetření je online panel. Není ale panel jako panel. Panel vedený podle standardů SIMAR splňuje náročná a pro správu panelu nákladná pravidla. Začíná to vhodnými způsoby rekrutace, pečlivou kontrolou identity respondentů, kontrolou aktivity respondentů a čištěním dat.

Splňuje tato základní pravidla panel, na kterém realizujete své výzkumy? A víte, jak se na to zeptat?

Veškerá pravidla najdete ve Standardu SIMAR č. 2: Kvantitativní online výzkum. Standard v plném znění si můžete stáhnout zde.

Další standardy kvality pak naleznete v sekci Standardy, k dispozici je i souhrnná Kniha standardů SIMAR