Čerstvě namleto > Popová superstar i postrach konzervativních politiků. Taylor Swift míří na evropské stadiony.

Popová superstar i postrach konzervativních politiků. Taylor Swift míří na evropské stadiony.

V poslední době se o Taylor Swift mluví jako o někom, kdo nepředstavuje pouhou hudební ikonu, ale celebritu, jež ovlivňuje současný svět. Výzkum agentury STEM/MARK ukázal, že z deseti nejvlivnějších žen současnosti podle Forbes je v Česku nejznámější právě zpěvačka Taylor Swift. Americkou společností mezitím hýbou očekávání, zda hudebnice svým vyjádřením ovlivní prezidentské volby.

zájmu o turné zvolil časopis Time Swift osobností roku 2023. Růst vlivu Swift je spojen také s ekonomickými dopady turné, a to i v mezinárodním měřítku. The Washington Post informoval o růstu ekonomiky Singapuru, kde Swift koncertovala. Takzvaná „Swiftconomics“ se projevila také při koncertech v Tokyu.

Z výzkumu Morning Consult v březnu 2023 vyplynulo, že těsná většina (53 %) Američanů se identifikuje jako fanoušci Taylor Swift. Téměř polovina jejích fanoušků je z generace mileniálů. STEM/MARK na vzorku z Českého národního panelu ukazuje, že za fanoušky Swift se považuje téměř 11 % Čechů ve věku 18 až 64 let. Také v Česku patří největší podíl fanoušků (42 %) ke generaci mileniálů avíce než třetina fanoušků je mezi nejmladšími respondenty z generace Z.

Diskuse o tom, že by Swift mohla ovlivnit prezidentské volby v Americe, se přelila i do Evropy. Místopředseda Evropské komise Margaritis Schinas by chtěl vliv americké hudebnice a její evropské turné využít ke zvýšení účasti mladých voličů v nadcházejících volbách do Evropského parlamentu.

V případě podpořené znalosti, kdy jsme respondentům předložili seznam deseti nejvlivnějších žen světa podle Forbes, je Taylor Swift mezi Čechy nejznámější. Znají ji 4 z 5 respondentů (79 %). Ve zmiňovaném žebříčku Forbes sta nejvlivnějších žen světa je Taylor Swift na pátém místě a ve svých 33 letech je zároveň nejmladší. Není proto překvapením, že ji znají spíše mladí lidé. Mezi příslušníky generace Z zná Taylor Swift 95 % respondentů.

„Jako osobnost, kterou lidé znají, má Swift potenciál ovlivňovat světové politické dění. Pokud hudebnice vyslyší volání místopředsedy Evropské komise a na Evropském turné aktivizuje mladé voliče, může do výsledku voleb promluvit. Za její fanoušky se označuje 20 % respondentů do 26 let. V této věkové skupině zároveň Swift přisuzuje vliv na americké volby více než polovina lidí,“ shrnuje Viktor Jurdič ze STEM/MARK.

V úvodu dotazování jsme se respondentů zeptali, koho považují za nejvlivnější ženy světa. Tato otázka, u které mohli respondenti uvést až tři ženy, ukazuje svět, ve kterém mají vliv ženy – političky. Ursulu von der Layen uvedlo 22 % respondentů, 10 % získala Angela Merkel nebo Kamala Harris. Ze světa populární kultury byla nejčastěji zmiňována Oprah Winfrey a právě Taylor Swift. Americkou hudebnici spontánně uvedlo jako jednu z nejvlivnějších žen světa přes 6 % dotázaných.

Výzkumu agentury STEM/MARK uskutečněného prostřednictvím online dotazování na Českém národním panelu se zúčastnilo 428 osob ve věku 18 až 64 let reprezentující českou internetovou populaci proporčně podle pohlaví, věku, nejvyššího dosaženého vzdělání, kraje a velikosti obce bydliště. Šetření probíhalo v termínu od 12. do 18. března 2024.


Kontakt: Viktor Jurdič, e-mail: jurdic@stemmark.cz, tel.: 608 334 843.

Tisková zpráva: Popová superstar i postrach konzervativních politiků. Taylor Swift míří na evropské stadiony.