Čerstvě namleto > Pojem menopauza znají tři čtvrtiny Čechů, syndrom mužského stárnutí jen třetina

Pojem menopauza znají tři čtvrtiny Čechů, syndrom mužského stárnutí jen třetina

Klimakterium, menopauza, přechod, syndrom mužského stárnutí nebo andropauza jsou pojmy označující období života, ve kterém dochází k útlumu pohlavních funkcí člověka. Jsou ale tato označení ve společnosti rozšířena? A co o nich Češi vědí? To zjišťoval výzkum společnosti Nielsen Admosphere realizovaný na vzorku pěti set respondentů z řad internetové populace Českého národního panelu starší 15 let. Výzkum proběhl metodou online sběru dat.

Zeptáte-li se Čechů, zda se někdy setkali s pojmy klimakterium, menopauza a syndrom mužského stárnutí či andropauza, budou odpovědi různé u každého z nich. Zdaleka nejznámější je pro respondenty pojem menopauza, který konkrétně označuje ztrátu menstruace u žen po přechodu – setkaly se s ním tři čtvrtiny dotázaných. U žen, kterých se pojem i přímo týká, je logicky míra znalosti vyšší než u mužů (83 % vs. 67 % mužů).

Druhým nejznámějším označením spojeným se stejným obdobím v životě je klimakterium, tedy pojem poněkud obecnější než menopauza, který se rovněž týká žen: setkala se s ním polovina lidí. Ve znalosti tohoto pojmu znovu vedou ženy, ale výrazné rozdíly se zde projevují i u jednotlivých věkových skupin: klimakterium je známým označením pro 63 % respondentů ve věku 45 a více, u lidí 35-44 let je to 53 % a u nejmladších (15-34 let) jen 30 %.

Co se týče pojmů „mužských“, ty jsou mezi Čechy znatelně méně rozšířené než zmiňovaná menopauza nebo klimakterium. Označení syndrom mužského stárnutí, který lze shrnout jako období, kdy klesá hladina mužských hormonů v těle, zná 35 % lidí, přičemž zde rovněž platí, že je známější ve skupině mužů, jelikož se jich zároveň týká, než u žen, a také o něco více u starších respondentů. S andropauzou jako pojmem se někdy setkalo jen 19 % dotázaných – a ve zhruba stejné míře se jedná o muže i ženy.

Výzkum se dále blíže zaměřil už jen na nadřazené/obecnější pojmy klimakterium a syndrom mužského stárnutí a zjišťoval, zda respondenti vědí, jaké věkové skupiny se tato dvě období týkají. Zhruba čtvrtina respondentů (29 % u klimakteria a 26 % u syndromu mužského stárnutí) na tuto otázku nedokázala odpovědět. U klimakteria se podobný počet lidí přikláněl k 50-55 letům (26 %) a 45-50 letům (23 %). 12 % se domnívá, že se klimakterium týká věkové skupiny 55-60 let. U syndromu mužského stárnutí měli respondenti větší jasno: 27 % se domnívá, že se toto období týká lidí ve věku 50-55 let. 19 % se přiklání ke skupině 55-60 let a téměř shodných 12 % označilo skupiny 45-50 let i 60+.

Respondenti výzkumu také zkoušeli vlastními slovy popsat, co klimakterium a syndrom mužského stárnutí jsou, případně jaké jsou jejich příznaky a projevy. Jejich shrnutí přináší wordcloudy níže – čím větší písmo daný popis má, tím častěji byl zmiňován. Z přehledu tak vyplývá, že klimakterium  respondenti nejčastěji spojují s pojmy „přechod“ či „menopauzu“ a často také s útlumem funkce vaječníků nebo hormonálními změnami. Syndrom mužského stárnutí byl ve výzkumu nejčastěji spojován s hormonálními změnami a také pojmy „přechod“ či „andropauza“.

Výzkum Nielsen Admosphere tak ukázal, že v české populaci jsou podstatně známější „ženské“ pojmy: menopauza a klimakterium – oproti syndromu mužského stárnutí či andopauze. Zdaleka nejznámějším označením pro období útlumu pohlavních funkcí je menopauza.


Slovníček použitých pojmů:

  • Klimakterium u žen mezi 45–55 lety je období, kdy dochází k útlumu funkce vaječníků. Projevuje se kolísáním hormonálních hladin a různými potížemi jako např. nepravidelností menstruace, návaly horka, potu, bušení srdce apod.
  • Menopauza znamená samotnou ztrátu menstruace, tedy poslední fyziologickou menstruaci v životě ženy.
  • Syndrom mužského stárnutí je období, kdy postupně klesá hladina mužských hormonů v těle. Toto období je u každého individuální a začíná od 30 let, příznaky nedostatku testosteronu se obvykle poprvé objeví mezi 50. a 55. rokem věku. Příznaky jsou psychologické i sexuální; patří mezi ně například také návaly horka a potu, nespavost nebo zvýšená potřeba spánku, snížení fyzické výkonnosti, svalová slabost, zhoršování paměti, potíže s klouby a svaly atd.
  • Andropauza je skutečné zastavení tvorby mužských pohlavních hormonů až ve vysokém věku, nedochází k němu skokovitě jako u žen, ale velmi postupně.


Kontakt:
Eliška Morochovičová | Public Relations | Nielsen Admosphere, a.s. | tel.: +420 222 717 763 | eliska.morochovicova@admosphere.cz

Tisková zpráva: Pojem menopauza znají tři čtvrtiny Čechů, syndrom mužského stárnutí jen třetina