Čerstvě namleto > Pandemie naše sportovní návyky moc nezměnila, 4 z 10 Čechů sportují několikrát do týdne

Nejsilnějším inzerentem mezi prodejci sportovního zboží byl od začátku roku Altisport

Více než dvě pětiny respondentů v online výzkumu Nielsen Admosphere uvedly, že se věnují sportu nebo nějaké formě cvičení denně nebo alespoň několikrát za týden. Dalších 12 % dle svých slov sportuje jednou týdně a čtvrtina méně často. Pandemie přitom s pohybovými návyky Čechů většinou nezatřásla.

Nejčastějším důvodem ke sportu nebo vůbec pohybu je hlavně zbavení se stresu, naopak srovnávání výsledků s ostatními nebo jiné externí motivace nám moc neříkají. Z pohybových aktivit se dotázaní dle vlastních slov nejčastěji věnují aktivní chůzi, na druhém místě cyklistice a na třetím plavání. Výzkum doplňují také výsledky z monitoringu reklamy v kategorii prodejců se sortimentem zboží s převahou sportovních potřeb a oblečení, dle kterého byl nejsilnějším inzerentem prvních pěti měsíců roku 2021 Altisport.

Výzkum realizovala společnost Nielsen Admosphere metodou online sběru na vzorku pěti set respondentů z internetové populace Českého národního panelu starších 15 let.

Pětina lidí v Česku podle výzkumu vůbec nesportuje. Častěji se s nesportovci setkáme ve skupině lidí starších 45 let, ale také mezi obyvateli vesnic, kteří tuto možnost uváděli ve větší míře než lidé z větších měst. 42 % respondentů však uvedlo, že sportují denně (16 %) nebo alespoň několikrát týdně (26 %). Dalších 12 % sportuje jednou týdně, zbylá čtvrtina pak méně často.

Pokud jde o frekvenci cvičení denně nebo několikrát za týden, hlásí se k ní častěji muži a podstatně silněji také respondenti do 45 let, lidé žijící ve velkých městech (například v porovnání s vesnicemi jde o rozdíl o 19 procentních bodů) a respondenti s vyšším či vysokoškolským vzděláním.

Pandemie u většiny lidí nezměnila návyky ohledně sportu – že sportují zhruba stejně jako před pandemií, deklarovalo v květnovém výzkumu 59 % dotázaných. Zhruba čtvrtina cvičí v důsledku pandemie méně než dřív, 14 % naopak více. Že se věnují pohybu intenzivněji, uváděli ve výzkumu častěji 15–34letí, což je ale zároveň skupina, která také nejsilněji sport omezila. Své sportovní aktivity v pandemii zesílily ve větší míře také ženy.

Cvičení a sportu se respondenti nejčastěji věnují, aby se zbavili stresu a psychického napětí (55 %). 52 % motivuje zvýšení fyzické kondice, 48 % cvičí, aby si zlepšili svůj zdravotní stav nebo vyřešili nějaký zdravotní problém. Pro 45 % je sport zábava a stejné procento cvičí, protože potřebuje zhubnout. Čistě externí motivace jako srovnávání výsledků s ostatními, následná odměna nebo sdílení výsledků na sociálních sítích naopak patří mezi nejméně zmiňované odpovědi.

Důvody ke sportování jsou u každé demografické skupiny trochu jiné. Například zvýšení fyzické kondice je silnější motivací pro muže než ženy a dokonce nejsilnější pro nejmladší respondenty do 34 let  (naopak u starších ustupuje více do pozadí). U respondentů nad 45 let je výrazně silnější „zdravotní“ motivace jako zlepšení celkového stavu nebo řešení nějakého zdravotního problému. Zajímavé rozdíly lze pozorovat také u pojímání sportu jako zábavy – to je silnější motivace pro muže a také pro respondenty mladší 45 let. Nejmladší skupina ještě vyniká větší orientací na sportovní výsledky a překonávání vlastních limitů – ty jsou důležité pro více než třetinu z nich, přičemž průměr u celého vzorku je u této možnosti 20 %.

Výzkum dále zjišťoval, jakým sportům se respondenti aktivně věnují. „Vyhrála“ to aktivní chůze, do které je zahrnut i trekking, nordic walking a podobně – označilo ji 58 % respondentů a je na prvním místě ve všech demografických skupinách. S vyšším věkem navíc posiluje. Na druhém místě dotázaní zmiňovali cyklistiku, které se věnuje 39 % z nich. I tento sport je na druhém místě ve všech skupinách s výjimkou žen, u nichž se dělí o druhé místo s plaváním. Ačkoli je u obou pohlaví druhá nejzmiňovanější, je cyklistika výrazně populárnější mezi muži (51 % vs. 26 % žen). Třetí místo celkově patří plavání, kterému se dle svých slov aktivně věnuje 26 % dotázaných, na čtvrtém místě je běh (20 %).

Poslední otázka výzkumu směřovala k nákupu sportovního oblečení a vybavení. Více než polovina je nakupuje ve specializovaných obchodech (z věkových skupin nejčastěji 35–44letí), 49 % v obchodech internetových (zde nejčastěji skupina 15–34). Až daleko za těmito možnostmi se umístily supermarkety, kde nakupuje zboží pro sport 23 % lidí (mírně více muži), a obchody s módou se 14 % odpovědí (ve větší míře ženy).

Na sportovní potřeby jsme se zaměřili také z pohledu inzerce. Tabulka níže obsahuje žebříček prodejců se širokým sortimentem zboží s převahou sportovních potřeb a oblečení. V období leden-květen 2021 byl nejsilnějším inzerentem tohoto segmentu prodejce Altisport – s reklamou v ceníkové hodnotě přes 44 milionů korun. Druhý Decathlon měl inzerci v hodnotě přes 29 milionů korun a třetí Sportisimo umístilo reklamu za 28 milionů korun.

Kontakt:

Tisková zpráva: Pandemie naše sportovní návyky moc nezměnila, 4 z 10 Čechů sportují několikrát do týdne