Čerstvě namleto > Pandemie COVID-19 nepřiměla většinu Čechů, aby změnili přístup ke svému zdraví

Dle výzkumu s ONKO Unií chodí na preventivní prohlídky k praktickému lékaři 58 % lidí

Náš nejnovější výzkum mimo jiné zjišťoval, zda Češi změnili přístup ke svému zdraví ve světle pokračující pandemie COVID-19 – a ukazuje se, že většina z nich tuto potřebu nepocítila. Jiný výzkum realizovaný ve spolupráci s organizací ONKO Unie zase přinesl poznatky o tom, jaké způsoby péče o zdraví Češi nejčastěji volí – aktuálně je to hlavně dodržování základních hygienických pravidel, vyhýbání se návykovým látkám a nekuřáctví. Co se týče doplňků stravy, zdaleka nejužívanějšími jsou vitamíny, jejichž obliba je stálá napříč všemi sociodemografickými kategoriemi.

Vlastní výzkum realizovala Nielsen Admosphere na vzorku pěti set respondentů z české internetové populace starší 15 let.

Jak ovlivnila přístup Čechů ke zdraví pandemie onemocnění COVID-19? Tři čtvrtiny (76 %) uvedly, že nijak a o své zdraví pečují stejně jako dřív. 17 % ale o své zdraví nyní pečuje více než před pandemií (o něco více to uváděli nejmladší respondenti ve věku 15–34 let, naopak nejméně nejstarší kategorie 45 a více let). 2 % o sebe teď naopak pečují méně. Zbylých 5 % změnilo svůj přístup ke zdraví z jiných důvodů než kvůli pandemii.

Obecná péče o zdraví

Otázce zdraví (s užším zaměřením na onkogynekologické diagnózy) se věnoval také nedávný výzkum Nielsen Admosphere realizovaný ve spolupráci s organizací ONKO Unie na vzorku dospělé internetové populace. Mimo jiné v něm respondenti odpovídali na otázku, jak se celkově starají o své zdraví. Největší část (81 %) odpověděla, že dodržuje základní hygienická pravidla. Zde panuje rozdíl mezi muži a ženami – ženy uvedly tento způsob v 84 % případů, zatímco muži v 77 %. Tři čtvrtiny Čechů o své zdraví pečují tak, že se vyhýbají návykovým látkám a 64 % v současnosti nekouří.

58 % dotázaných se snaží pravidelně spát a stejné procento chodí na preventivní prohlídky ke svému praktickému lékaři. U obou těchto odpovědí vedou ženy, které se věnují kvalitnímu spánku v 63 % případů (vs. 52 % mužů) a 61 % jich dochází na prevenci k praktickému lékaři (vs. 54 % mužů). Prevenci ve větší míře řeší také starší ročníky. Více než polovina dotázaných se považuje za zdravého člověka.

Doplňky stravy a útraty za zdraví

Jedním ze způsobů, jak se starat o své zdraví, je také užívání doplňků stravy. Po jakých Češi sahají nejčastěji? Podle šetření Nielsen Admosphere vedou vitaminy, multivitaminy nebo minerály, které užívá 43 % respondentů napříč všemi kategoriemi. Další doplňky stravy už však tak hojně rozšířené nejsou – přípravky na zlepšení imunity užívá jen necelá pětina respondentů (18 %) a kloubní preparáty pouze 16 %, z čehož se k tomu zdaleka nejvíce hlásí nejstarší věková kategorie 45 a více let (24 %). 15 % Čechů užívá rybí tuk nebo podobné přípravky s dávkou nenasycených mastných kyselin; opět nejvíce nejstarší generace.

Pokud jde o výdaje za zdraví, do nichž se počítají útraty za rehabilitace, léky, doplňky stravy, ošetření, cvičení, masáže apod., skoro polovina Čechů (47 %) neutratí více než 300 korun měsíčně. Jen zhruba jeden Čech z deseti pak měsíčně za zdraví utratí více než 1000 korun. Ze sesbíraných dat nevyplývá, že by starší věkové kategorie za své zdraví utrácely více než mladší ročníky.


Kontakt:
Eliška Morochovičová | Communication Manager | Nielsen Admosphere, a.s. | tel.: +420 222 717 763 | eliska.morochovicova@admosphere.cz

Tisková zpráva: Pandemie COVID-19 nepřiměla většinu Čechů, aby změnili přístup ke svému zdraví