Čerstvě namleto > Nemáme se špatně, ale můžeme se mít líp, uvádí Češi

Nemáme se špatně, ale můžeme se mít líp, uvádí Češi

V české společnosti převažuje ohledně budoucnosti optimismus. Téměř čtvrtina obyvatel předpokládá, že se jejich osobní ekonomická situace v následujícím půlroce zlepší. Z aktuálního průzkumu agentury Ipsos vyplynulo, že Češi jsou i pozitivnější ve vnímání současné ekonomické situace ČR, a to především v kontextu srovnatelných zemí střední Evropy.

Česká populace je v pohledu na současnou ekonomickou situaci České republiky rozdělena na dva stejně početné tábory. 48 % se domnívá, že je tato situace dobrá, stejné procento ji pak považuje za špatnou. Mnohem optimističtější jsou v ohledu na stav jejich země Němci, kde ekonomickou situaci považuje za dobrou 75 % obyvatel. „V České republice nás může těšit, že jsme oproti srovnatelným zemím v regionu, tedy Polsku a Maďarsku, s ekonomickou situací země spokojenější“, uvádí Lenka Sazmová z agentury Ipsos. Poměrně špatně jsou na tom země jižní Evropy, konkrétně pak Španělsko a Itálie, kde shodně současnou ekonomickou situaci hodnotí dobře pouze 15 % obyvatel.

23 % obyvatel  věří,  že se jejich  osobní finanční situace v příštím půlroce změní k lepšímu, tento názor zaznívá zejména od mladších lidí. Výrazný trend směrem k lepšímu lze pozorovat především v dlouhodobé perspektivě. Ještě v roce 2012 se obávalo zhoršení osobní ekonomické situace 7 z 10 Čechů, přičemž zlepšení očekávala pouze 3 %. Zajímavé zjištění je i to, za jaké výrobky či služby hodlá česká společnost v následujícím půlroce zvyšovat své výdajem - nejčastěji se jedná o jídlo, energie, pohonné hmoty, tedy o výdaje spojené s každodenním životem.

Kontakt: Tomáš Macků,  Research & Communication Director, Ipsos, 
Mobile: +420 774 646 799, tomas.macku@ipsos.com

Soubory ke stažení

Tisková zpráva: Nemáme se špatně, ale můžeme se mít líp, uvádí Češi